Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu matematički fakultet
11000 Beograd
Studentski Trg 12-16
tel. 2027-809

Asistent za naučnu oblast računarstvo i informatika – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, univerzitetski asistent matematike

Prijave dostaviti na adresu fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa