Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Predškolska ustanova "Naša radost"
11450 Sopot
Kneza Miloša 8
tel. 8251-355


Vaspitač – na određeno vreme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

  • VI stepen stručne spreme u navedenom zanimanju

Medicinska sestra – na određeno vreme, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

  • IV stepen stručne spreme, vaspitačkog ili pedijatrijskog smera

Spremačica – za rad u izdvojenim grupama u Sopotu

  • I stepen stručne spreme, osnovna škola