Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Treća beogradska gimnazija
11000 Beograd
Njegoševa 15
tel. 3640-942

Direktor škole – na period od 4 godine

  • Visoka stručna sprema (za nastavnika gimnazije, psihologa i pedagoga)
  • psihička fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima
  • državljanstvo Republike Srbije
  • dozvola za rad (licenca)
  • položen ispit za direktora škole (licenca za direktora)
  • najmanje 5 godina radnog iskustva u školi na poslovima obrazovanja i vaspitanja nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja