Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
11000 Beograd
Vojvode Stepe br 283
tel. 2471-099

Profesor strukovnih studija za užu naučnu oblast Audio i video tehnologije – 1 izvršilac

Profesor strukovnih studija za užu naučnu oblast Elektroenergetika – 1 izvršilac

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: završen elektrotehnički fakultet i uslove iz člana 64. stava 3. Zakona o visokom obrazovanju.

Radni odnos sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.