Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

RATIFIKOVAN LISABONSKI UGOVOR

U dokumentu koji će obezbediti Uniji stataus pravnog lica u međunarodnim organizacijama , jedinstvenu spoljnu politiku i brže donošenje odluka, novine su da se ukidaju svi simboli EU, kao što su himna i zastava , a nacionalni parlamenti dobijaju veća prava da nadgledaju rad Evropskog parlamenta.

Lisabonskim ugovorom će broj poslanika Evropskog parlamenta biti povećan sa sadašnjih 736 na 751 poslanika, Evropska unija će dobiti predsednika i ministra spoljnih poslova.

Nacionalni parlamenti ovim ugovorom prvi put dobijau mogućnost da iznesu mišljenje prilikom donošenja evropskih zakona, povećava se broj oblasti u kojima se odluke donose kvalifikovaom većinom umesto jednoglasno, a uvode se i novi ciljevi poput zajedničke energetske politike i strategije za borbu protiv globalnog zagrevanja.

Povelja o osnovnim pravima postaje obavezujuća, mada su Velika Britanija, Poljska i Češka tokom pregovora uspele da izdejstvuju da budu izuzete.

Važna novina je i to da će biti oštriji uslovi za prijem u EU, tj. članice se neće primati samo kad one budu spremne za to, nego i kad Unija bude spremna za njih.