Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

PIRAEUS BANK
11000 Beograd
Prijava na sajtu: www.piraeusbank.rs

Eksterni savetnik - procenitelj

  • Završeni građevinski ili arhitektonski fakultet
  • Posedovanje licence ovlašćenog sudskog procenitelja
  • Profesionalno iskustvo na istim poslovima
  • Vozačka dozvola B kategorije