Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MILSPED d.o.o.
11000 Beograd
Savski nasip 7
e-mail: konkurs@milsped.com
sa naznakom "za konkurs"

Radnik na poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja – više izvršilaca

  • SSS
  • minimum dve godine radnog iskustva naposlovima FTO
  • položen stručni ispit iz oblasti zaštite od požara