Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Fakultet za menadžment nekretnina
11000 Beograd
Cara Dušana br.62-64
sa naznakom "za konkurs"

Zasnivanje radnog odnosa i izbora nastavnika u sva zvanja na fakultetu za uže naučne oblasti: Opšti prdmeti, Menadžment i Nekretnine

  • Kandidati treba da podnesu prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa i izbora u zvanje propisanih odredbom člana 64. i 65. Zakona o visokom obrazovanju.Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjenosti uslova je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.