Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Akademija lepih umetnosti
11000 Beograd
Takovska 49a
tel. 2080-196
e-mail: akademija@alu.edu.rs

Nastavnik u sva zvanja za užu naučnu oblast menadžment – na određeno vreme od 5 godina ili na neodređeno vreme (u zavisnosti od dobijenog zvanja)

  • VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti ekonomskih ili organizacionih nauka, sposobnost za nastavni rad, objavljeni naučni radovi

Nastavnik u sva zvanja za uže naučne oblasti markting i ekonomija – na određeno vreme od 5 godina ili na neodređeno vreme (u zavisnosti od dobijenog zvanja)

  • VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz oblasti ekonomskih ili organizacionih nauka, sposobnost za nastavni rad, objavljeni naučni radovi

OSTALO:

Svi kandidati treba da ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl.glasnik RS", br. 76/2005) i Statutom ALU. Prijave sa pratećim prilozima podnose se na adresu Akademije ili na e-mail: akademija@alu.edu.rs