Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Gadska opština Savski venac
11000 Beograd
Kneza Miloša 69
tel. 2061-720

Viši saradnik za poslove mesne samouprave

  • VII/1 stepen stručne spreme, društvenog smera
  • 3 godine radnog iskustva
  • položen državni stručni ispit
  • provera radnih sposobnosti