Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 3
tel. 2638-943

Vanredni profesor za užu naučnu oblast romanistika, predmet: francuski jezik – na određeno vreme od 5 godina

Docent za užu naučnu oblast japanologija, predmet: japanski jezik – na određeno vreme od 5 godina

Docent za užu naučnu oblast srpska književnost, predmet: srednjovekovna književnost – na određeno vreme od 5 godina

Docent za užu naučnu oblast anglistika, predmet: engleski jezik – na određeno vreme od 5 godina

Docent za užu naučnu oblast anglistika, predmet: engleska književnost – na određeno vreme od 5 godina

Docent za užu naučnu oblast hispanistika, predmet: španski jezik – na određeno vreme od 5 godina

Docent za užu naučnu oblast latinski jezik, predmet: latinski jezik – na određeno vreme od 5 godina

USLOVI:

Uslovi konkursa su predviđeni Zakonom o visokom obrazovanju republike srbije i Statutom Filološkog fakulteta u Beogradu. kandidati podnose: prijavu sa biograijom, dipolomu odgovarajuće discipline, spisak radova i radove, na adresu fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.