Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MONIX d.o.o.
11070 Novi Beograd
Milentija Popovića 9
e-mail: office@monix.rs
(sa naznakom "za konkurs")

Menadžer turističke agencije

  • VŠS, VSS
  • Aktivno znanje engleskog jezika
  • Radno iskustvo u struci 5 godine

Referent prodaje turističkih aranžmana

  • VŠS – turističkog smera
  • poznavanje engleskog jezika
  • radno iskustvo 3 godine

Administrativni radnik poslovni sekretar

  • SSS – VŠS ekonomskog smera
  • Radno iskustvo u struci 3 godine

Vozač turističkog autobusa

  • SSS
  • radno iskustvo u turizmu 5 godina