Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

OPTIKA AD
11000 Beograd
Cara Uroša 8-10
tel. 2629-833


Lekar oftalmolog – na određeno vreme do 3 meseca – 2 izvršioca

  • VII/2 stepen stručne spreme, specijalista oftalmolog

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja oglasa.