Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

BEO-LAB LABORATORIJE
11000 Beograd
Tadeuša Košćuška 30
e-mail: office@beo-lab.rs

Laboratorijski tehničar

  • Diploma srednje ili više medicinske škole
  • Poznavanje rada na računaru
  • Položen vozački ispit B kateroje
  • Radno iskustvo od najmanje 1 godine na poslovima prijema pacijenata, venepunkcije, pregleda urina, rada na biohemijskim analizatorima

Curriculum vitae sa fotografijom poslati u roku od 7 dana od datuma objavljivanja oglasa na gore navedenu adresu.