Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Građevinska tehnička škola
11000 Beograd
Hajduk Stankova 2
tel. 2411-472

Nastavnik istorije  za 16 časova nedeljno

  • VII/1 stepen stručne spreme u navedenom zanimanju
  • provera radnih sposobnosti

Uz prijavu dostaviti: overenu kopiju diplome i overenu kopiju/original uverenja o državljanstvu Republike Srbije.

Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vršiće nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka.