Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu Filozofski fakultet
11000 Beograd
Čika Ljubina 18-20
tel. 3206-104

Vanredni profesor za užu naučnu oblast opšta psihologija – na određeno vreme od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, naučni naziv doktora nauka iz uže naučne oblasti zakoju se bira i sposobnost za nastavni rad. Prednost imaju kandidati čije je težište istraživanja Pedagoška i razvojna psihologija

Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast klasične nauke – na određeno vreme od 12 meseci

  • VII/1 stepen stručne spreme klasičnih nauka i sposobnost za nastavni rad.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/05) i Statuta Fakulteta. Prijave kandidata sa prilozima (biografija sa neophodnim podacima za pisanje izveštaja, diplome, spisak objavljenih radova i ostala prateća dokumentacija), dostaviti na adresu Filozofskog fakulteta u Beogradu.