Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Institut za transfuziju krvi Srbije
11000 Beograd
Svetog Save br. 39

Načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta

  • VSS-VII/2 stepen stručne spreme, farmaceutski fakultet sa specijalizacijom za ispitivanje i kontrolu lekova
  • 3 godine radnog iskustva na poslovima specijaliste
  • Radni odnos se zasniva na neodređenovreme.

Prijave na oglas, sa dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti na adresu instituta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.