Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Privatni Beogradski KBC
11070 Novi Beograd
Milutina Milankovića 3
e-mail: office@bgdkbc.com

Konkurs važi 7 dana

Lekar specijalista interne medicine

 • uža specijalizacija iz oblasti kardiologije gastroenterologije, endokrinologije
 • poželjno znanje ultrazvuka abdomena ili exokardiografije

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva

 • završena škola citologije
 • završena škola ultrazvuka

Lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Lekar specijalista radiolog

Lekar specijalista interne medicine - kardiolog

 • sa iskustvom u oblasti interventne kardiologije

Lekar specijalista plastične i rekostruktivne hirurgije

Lekar specijalista pedijatrije

Lekar specijalista sportske medicine

Lekar specijalista transfuziolog

Diplomirani biolog – embriologMedicinsti tehničar / sestra – anestetičarka

Medicinski tehničar / sestra – instrumentarka

 • minimum 3 godine radnog iskustva

Laborant – specijalista za rad u službi transfuzije

 • V stepen stručne spreme

Viši radiološki tehničar

 • VI stepen stručne spreme – Viša medicinska škola, smer viši radiološki tehničar
 • samostalnost u obavljanju medicinsko-tehničkih radnji
 • minimum 1 godina radnog iskustva

Call centar

Prijemni pult

Opšti uslovi:

 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru
 • poželjno bolničko radno iskustvo
 • poželjno znanje drugih stranih jezika