Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Univerzitet u Beogradu fizički fakultet
11000 Beograd
Studentski trg 12-16
tel. 2630-152

Redovni profesor za užu naučnu oblast fizika jonizovanih gasova i plazme

  • VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka i ostali uslovi utvrđeni čl. 64 i 65. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005), Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fizičkog fakulteta

Vanredni profesor za užu naučnu oblast fizika jonizovanih gasova i plazme – na određeno vreme od 5 godina

  • VIII stepen stručne spreme, naučni stepen doktora nauka i ostali uslovi utvrđeni čl. 64 i 65. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005), Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fizičkog fakulteta

Saradnik u nastavi za užu nauču oblast fizika atoma i bolekula – na određeno vreme od jedne godine

  • Student diplomskih akademskih studija koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje 08,00, ostali uslovi utvršeni Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005), Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Fizičkog fakulteta.

Prijavu o dokazima o ispunjenosti uslova konkursa, dostaviti Dekanatu Fizičkog fakulteta (3. sprat, soba 652), u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.