Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

KOPAONIK a.d.
11000 Beograd
Dubrovačka 35
e-mail: ddkop@eunet.rs

Šef finansijske operative

  • Ekonomski fakultet, smer opšte ekonomije, bankarstva i finansija
  • Radno iskustvo od najmanje 4 godine na rukovodećim finansijkim poslovima
  • Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Propratno pismo i CV, u roku od 8 dana od objavljivanja, dostavine mejlom ili na adresu firme.