Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Gradska opština SAVSKI VENAC
11000 Beograd
Kneza Miloša 69
tel. 011/2061-720

Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove

  • VII/1 stepen stručne spreme, diplomirani pravnik
  • 5 godina radnog iskustva
  • položen državni stručni ispit
  • provera radnih sposobnosti

Viši stručni saradnik komunalni inspektor

  • VII/1 stepen stručne spreme, u bilo kom zanimanju
  • 3 godine radnog iskustva
  • položen državni stručni ispit
  • vozačka dozvola "B" kategorije
  • provera radnih sposobnosti