Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MAŠINSKI FAKULTET
11000 Beograd
Kraljice Marije 16
tel. 330-22-55

Asistent za užu naučnu oblast procesna tehnika – na određeno vreme do 09.09.2012. godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, mašinski fakultet, magistar nauka i drugi uslovi utvrđeni čl. 122.5 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 11.5. Statuta Mašinskog fakulteta

Asistent za užu naučnu oblast opšte mašinske konstrukcije – na određeno vreme do 09.09.2012. godine

  • VII/2 stepen stručne spreme, mašinski fakultet, magistar nauka i drugi uslovi utvrđeni čl. 122.5 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 11.5. Statuta Mašinskog fakulteta

Asistent za užu naučnu oblast hidraulične mašine i energetski sistemi – na određeno vreme od 3 godine

  • VII/1 stepen stručne spreme, mašinski fakultet, magistar nauka i drugi uslovi utvrđeni čl. 72 Zakona o visokom obrazovanju i čl. 11.5. Statuta Mašinskog fakulteta.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.