Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

"SCT&CG MONTAŽA" AD
11000 Beograd
Jugoslovenska 2/13a
tel. 011/2053-021
e-mail: nada@montbeton.com

Vođa nabavke

  • VII/1 ili VI stepen stručne spreme, diplomirani ekonomista ili ekonomista
  • 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
  • engleski jezik
  • probni rad 3 meseca