Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Energomontaža a.d.
11000 Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 79
e-mail: petronije@energomontaza.com

Pomoćnik direktora za razvoj, marketing i prodaju

  • Visoka stručna sprema
  • Radno iskustvo na menadžerskoj poziciji u navedenoj delatnosti od najmanje 5 godina
  • Poznavanje rada na računaru
  • Poznavanje engleskog jezika
  • Kandidatima nudimo podsticajno radno okruženje, ubrzan razvoj karijere i profesionalno napredovanje.

Rukovodilac sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

  • VII/1 stepen stručne spreme pravne struke sa tri godine radnog iskustva u stepenu struke
  • Poželjan pravosudni ispit
  • Poznavanje rada na računaru
  • Poželjno znanje engleskog jezika

Kratke biografije sa dokazima o ispunjavanju uslova dostavite do 23.12.2009. godine mejlom ili poštom na gore navedenu adresu.