Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI INSTITUT LOLA
11030 Beograd
Kneza Višeslava 70a
tel. 2541-303
e-mail: office@li.rs

Istraživač sa naučnim zvanjem – 2 izvršioca

  • Diplomirani inženjer mašinstva ili elektrotehnike

Istraživač za rad na razvoju mašina alatki, hidrauličkih mašina i drugih mašinskih sistema – 5 izvršioca

  • Diplomirani mašinski inženjer (MSC) sa ili bez radnog iskustva
  • Prosečna ocena na studijama najmanje 8 (osam)

Istraživač za rad na razvoju real-time softverskih sistema

  • Diplomirani mašinski inženjer (MSC) sa ili bez radnog iskustva
  • Prosečna ocena na studijama najmanje 8 (osam)

Rok za dostavljanje prijave je 7 radnih dana od dana objavljivanja oglasa.