Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Klinički centar Srbije
Ministarstvo zdravlja
Institu za plućne bolesti i tuberkulozu
Jedinica za sprovođenje projekta "Kontrola tuberkuloze u Srbiji"
11000 Beograd
Višegradska 26
e-mail: tbc@zdravlje.gov.rs.
ili lično od 11-14 časova

Stručni saradnik za finansije

  • Univerzitetska diploma u oblasti finansija
  • Najmanje dve godine iskustva u vođenju finansija u državnoj upravi ili preduzeću, međunarodnoj agenciji, nevladinoj organizaciji
  • Poznavanje propisa Republike Srbije u oblasti finansija, poreske politike, vođenja knjiga
  • Odlično poznavanje rada na računaru u oblasti finansijskog menadžmenta
  • Odlično znanje engleskog jezika