Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Group 4 Securicor
11000 Beograd
Maleška br. 28a
tel. 3692-738
e-mail: mitar.lazic@rs.g4s.com

Radnice za poslove čišćenja i održavanje poslovnih prostorija – 50 radnica

  • minimum završena osmogodišnja škola
  • da kandidati nisu krivično osuđivani i da se protiv njih ne vodi krivični postupak
  • da nisu alergični na hemijska sredstva koja se koriste pri čišćenju

Obavezno lično dolazak na razgovor.