Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

"BIROGRAFIKA"
samostalna radnja za štampu
11000 Beograd
Oplenačka 24e
tel. 2321-037

Rukovodilac komercijalno-tehničke službe

  • IV stepen stručne spreme grafičke struke
  • 5 godina radnog iskustva
  • poznavanje rada na grafičkim mašinama Hajdelberg jednobojni (B-3), Kenig Bauer dvobojni (B-2), rotoprint mali, multilit (2 komada), izrada kalkulacija za štampanje na navedenim mašinama, poznavanje tržišta

Potrebno je da kandidat obezbedi posao. Lice za kontakt Nikola Ožegović.