Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DZ Dr SIMO MILOŠOVEĆ
11000 Beograd
Požeška 82
tel. 3538-434

Doktor medicine – 2 izvršioca

  • VII/1 stepen stručne spreme, medicinski fakultet završen u apsolventskom roku, sa prosečnom ocenom najmanje 8,50
  • položen stručni ispit
  • odlično znanje engleskog jezika
  • poznavanje rada na računaru
  • položen vozački ispit "B" kategorije

Molbe se predaju putem pošte ili Arhivi Doma zdravlja.