Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

MOGUĆNOSTI SARADNJE BEOGRADSKE PRIVREDE SA
AFRIČKIM ZEMLJAMA

 • Narodna Demokratska Republika Alžir,  NJe.E.g. Abdelkader Mesdoua,  ambasador;
 • Republika Angola, Nj.E. g. Toko Diakenga Serao, ambasador;
 • Demokratska Republika Kongo, gospodin Poul-Emile Tshinga Ahuka, otpravnik poslova;
 • Arapska Republika Egipat , Nj. E. Gospođa Menha MAHROUS BAKHOUM, ambasador;
 • Republika Tunis, Nj. E. g. Majid HAMLAOUI, ambasador;
 • Kraljevina Maroko; Nj. E. g. Abdellah ZEGOUR, ambasador.


Danas se Alžir, po bogatstvu u nafti i prirodnom gasu, svrstava u svetske energetske velesile, sa tržištem od 34 miliona stanovnika. Kompletna privreda i budući programi razvoja se baziraju na ovoj činjenici. Ujedno, to je i “zlatna” tačka oslonca za tekuće reforme u svim drugim oblastima.

Na sektor hidrokarbonata otpada oko  60% budžetskih prihoda, čini 30%  bruto nacionalnog proizvoda i preko 95% prihoda od izvoza, a devizne rezerve iznose 140 milijardi USD.  
Alžir danas zadovoljava oko 60% svojih potreba u žitu iz uvoza i najveći je uvoznik poljoprivrednih proizvoda iz Evrope u Regionu. Na uvoz hrane se godišnje troši oko 5 milijardi evra.

Uvećana je potrošnja svih dobara.  Na primer, u 2008. godini u Alžir je uvezeno automobila u vrednosti od 2,3 mlrd. USD dolara. Takođe, u planu je realizacija projekata u okviru petogodišnjeg razvojnog programa (od 2009.-2013.g.) u vrednosti od 150 mlrd. USD (izgradnja milion novih stanova, desetak brana, auto puta u dužini od 1200 km, postrojenja za desalinaciju vode i dr.).

Strukturu izvoza u Alžir čine transformatori, mašine za preradu hartije, oružje vojno, proizvodi od gume i aluminjuma , dok je u uvozu uglavnom zastupljena urma sveža ili sušena. 


PREZENTACIJA (.ppt)

DIPLOMATSKO - KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA DVE ZEMLJE

Ambasada Republike Srbije
u ND Republike Al
žiru

Ambasada ND Republike Alžir
u Republici Srbiji


7, Rue des Freres Benhafid
B.P.366, HYDRA
ALŽIR

Nj.E. g. Miroslav Šestović, Ambasador

Tel: +21321 / 691218, 69-27-04
Fax: +21321 / 693-472
E-mail: ambasada@ambserbie-alger.com
Internet: www.alger.mfa.gov.rs


Smetanina 12
11000 BEOGRAD
SRBIJA

Nj. E. g. Abdelhamid CHEBCHOU, Ambasador

Tel: +381 11 / 3671-211, 3671-213
Fax: +381 11 / 2668-200
E-mail: ambalgerie-serbie@eunet.rs
Internet: www.ambalgserbia.rsRepublika Angola, sa tržištem od 14 miliona stanovnika ,  je jedna od zemalja sa najvećim ekonomskim rastom u svetu, BDP u periodu od 1995-2004. godine raste godišnje u proseku od 9%.Formirana je Nacionala Agencija za Privatne investice ( ANIP ) koja se bavi promocijom investiranja u Angolu i to u određene sektore. Ove aktivnosti su deo politike ekonomskog razvoja Angole.
Privredni sektori pogodni za ulaganje su :
 • Poljoprivreda, građevinarstvo i prateći servis;
 • Vodoprivreda i električna energija;
 • Razvoj infrastrukture i menađment;
 • Turizam i ugostiteljstvo;
 • Rudarstvo;
 • Prerađivačka industrija.
Angola godišnje uvozi roba i usluga u vrednosti od 5 milijardi USD i to uglavnom sledeće proizvode: mašine i električnu opremu, vozila i rezervne delove, tekstil, lekove , ribu i riblje proizvode, pamuk, kafu, kukuruz, agavu. Glavni partneri u uvozu su : Portugalija sa učešćem od 20% ukupnog uvoza, JAR sa 13%, Amerika 13%, Francuska 7%, Bazil 6% i ostale zemlje 41%.
Izvoze godišnje oko 14,5 milijardi USD i to  naftu, dijamante, rafinisani proizvodi od nafte, kafa,  drvo , pamuk. i to u  sledeće zemlje: u  Kina 18,7%, francusku 9%, Belgiju 8,8%, Šoaniju 2,4% , ostali 17,2%.


PREZENTACIJA (.doc)

 DIPLOMATSKO - KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA DVE ZEMLJE

Ambasada Republike Srbije
u Republici Angoli

Ambasada Republike Angole
u Republici Srbiji


Comandante N'Zaji 25/27, Alvalade
LUANDA
REPUBLIKA ANGOLA

Nj.E. g. Dragan Marković, Ambasador

Tel: +244 222 / 321-421, 320-393
Fax: +244 222 / 321-724
E-mail: serbiaemb@netcabo.co.ao
Internet: www.luanda.mfa.gov.rs 


Vladete Kovačevića 14
11000 BEOGRAD
SRBIJA

Nj. E. g. José João MAN, Ambasador

Tel: +381 11 / 2653-422, 3693-270
Fax: +381 11 / 2653-424
E-mail: ambasada.angole@sbb.rs
Internet: www.angolaembassy.org.rs  


Demokratska Republika Kongo je jedna od bogatijih afričkih zemalja,smeštena u samom centru Afrike, sa tržištem od 60 miliona stanovnika. Svojom površinom od 2.245.000 km2 nameće se kao pravi gigant Kontinenta. Zemlja je bogata hidro potencijalom i rudama , posebno kobaltom, cinkom, bakrom, naftom, zlatom , srebrom i neobrađenim dijamantima. Demokratska Republika Kongo ima velike razvojne mogućnosti za ulaganje u sektore rudarstva , energetike, šumarstva i poljoprivrede, turizma.

Novim Zakon o ulaganjima  ustanovljava je apsolutna jednakost tretmana svih nacionalnih i stranih investitora, pojednostavljenje postupka agremana preduzeća (30 dana) i omogućavaju se razne carinske i poreske povlastice.

Glavni uvozni proizvodi u Republici Kongo su : prehrambeni proizvodi, transportna oprema, rudarstvo i mašine  i gorivo, dok su glavni izvozni proizvodi . dijamanti, zlato, bakar, proizvodi od drveta, sirove rude i kafa.

Privreda Beograda je najviše izvozila kečap,  paradajz, proizvode od gvožđa i čelika, obuću i preparate za ručno pranje veša, dok je u uvozu dominantan uvoz jakni i sakoa od veštačkog vlakna, muški iženski kupaći kostimi, igle za uvojke.

DIPLOMATSKO - KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA DVE ZEMLJE

Ambasada Republike Srbije
u Demokratskoj Republici Kongo

Ambasada Demokratske Republike Kongo u Republici Srbiji


Avenue de 1 Etoile 112,
Gombe KINŠASA,
DR KONGO

Nj.E. g. Radomir Živković, Ambasador


Tel:+243 97 1594988
Internet: www.kinshasa.mfa.gov.rs


Moravska 5
11000 BEOGRAD
SRBIJA

g. Paul-Emile TSHINGA AHUKA, Otpravnik poslova

Tel: +381 11 / 344-64-31
Fax: +381 11 / 344-64-31
E-mail: rdcongobelgrade@gmail.com 

ARAPSKA REPUBLIKA EGIPAT


Arapska Republika Egipat se nalazi u severnom delu Afrike sa 78 miliona stanovnika. Postoji zajednički interes Srbije i Egipta za obnavljanje i unapređenje ekonomske saradnje čemu doprinosi blizina i komplementarnost privreda dveju zemalja.Egipat je ekonomski otvoren prema svetu, država gde je izvšena liberalizacija i privatizacija privrede. Članovi su STO od 1995.godine.Arapska Republika Egipat ima potpisane ugovore o slobodnoj trgovini i to :
 • COMESA –najveća ekonomska grupacija u Africi sa preko 400 miliona ljudi;
 • ARAB WORLD- ugovori o slobodnoj trgovini u regionu;
 • Sa EU imaju  Ugovor o slobodnoj trgovini ;
 • sa USA  imaju Ugovor o trgovini i investicijama.
Najznačajniji sektori u kojima se može unaprediti privredna saradnja između Srbije i Egipta su : poljoprivreda , agroindustrija koja podrazumeva plasman hibridniih sorti kukuruza, prodaja robnih viškova i sl.
Iz Egipta su se najviše uvozili sledeći proizvodi: pirinač, pomoranđe, pasulj, penicilin, lim pocinkovan, muške pantalone od pamuka, a izvozili su se : drvo obrađeno bukovo , traktori poljoprivredni, delovi za motore, municija za vojno oružje, ventili za pneumatske transmisije. 

PREZENTACIJA (.ppt)

 DIPLOMATSKO - KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA DVE ZEMLJE

Ambasada Republike Srbije
u Arapskoj Republici Egipat

Ambasada Arapske Republike Egipat
u Republici Srbiji


33, Al Mansour Mohamed St.,
ZAMALEK, KAIRO
ARAPSKA REPUBLIKA  EGIPAT

Nj. E. g. Dragan Bisenić, Ambasador

Tel: +202 / 2735-40-61, 2736-54-94, 2736-70-94
Fax: +202 / 2735-39-13
E-mail: serbia@serbiaeg.com
           konzul@serbiaeg.com
Internet: www.cairo.mfa.gov.rs


Andre Nikolića 12
11000 BEOGRAD
SRBIJA

Nj. E. Gospođa Menha MAHROUS BAKHOUM, Ambasador

Tel: +381 11 / 265-05-85
Fax: +381 11 / 265-12-25
E-mail: egemb@sbb.rs 

 vrh strane


Republika Tunis sa 10 miliona stanovnika je država severne Afrike , koja se granići sa mediteranskim morem.Bilateralni ekonomski odnosi između Srbije i Tunisa su daleko ispod mogućnosti i interesa dve zemlje, posebno imajući u vidu komplementarnost privreda, geografsku blizinu i pripadnost obe zemlje regionu Evromediterana.

Privreda Tunisa beleži rast privrednih aktivnosti posebno turizma. U strukturi BDP 46,4% čini izvoz roba i usluga.

Oblasti saradnje bi mogle biti  u sektoru farmaceutske industrije,s obzirom da Tunis godišnje uvozi 250 mil. $ lekova i farmaceutskih proizvoda, postoji interes naših farmaceutskih kompanija  da svoje proizvode plasiraju na ovo tržište. Takođe, imajući u vidu potrebe tuniskog tržišta, postoji mogućnost plasmana transportnih sredstava i opreme, proizvoda gumarske industrije, pilećeg mesa i prerađevina, opreme za distribuciju gasa, električnih i telefonskih kablova, sredstava zaštite za industriju i proizvoda papirne industrije.

Jedna od oblasti saradnje, koja ima realne šanse za uspeh jeste poljoprivreda, zbog činjenice da je to najznačajnija privredna delatnost u obe zemlje, da su naši potencijali u agraru značajni, kao i da su potrebe tržišta Tunisa za poljoprivrednim proizvodima u porastu.

Interes Srbije je da sa Tunisom ostvari saradnju kroz formiranje zajedničkih preduzeća, posebno u proizvodnim delatnostima, zatim nastup na trećim tržištima, a značajne mogućnosti postoje i za nastavak saradnje u oblasti investicione gradnje.

Strukturu beograsdkog uvoza čine tekstilni proizvodi ( pantalone, košulje i bluze od pamuka, urme sveže, dok se izvoze na tržište Tunisa cevi, delovi za motore, alat za bušenje , ležajevi, knjige štampane i praktikumi.

PREZENTACIJA (.ppt)

DIPLOMATSKO - KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA DVE ZEMLJE

Ambasada Republike Srbije
u Republici Tunis

Ambasada Republike Tunis
u Republici Srbiji


4, Rue de Liberia,
1002 Tunis-Belvedere
REPUBLIKA TUNIS

Nj. E. g. Nikola Lukić, Ambasador

Tel: +21671 / 780-624, 794-626, 783-057
Fax: +21671 / 796-482
E-mail: amb.serbia@gnet.tn
Internet: www.tunis.mfa.gov.rs


Vase Pelagića 19
11000 BEOGRAD
SRBIJA

Nj. E. g. Majid HAMLAOUI, Ambasador

Tel: +381 11 / 3691-961; 3690-194
Fax: +381 11 / 2651-848
E-mail: at.belgrade@sbb.rs

vrh strane

Kraljevina Maroko je država severne Afrike sa 32 miliona stanovnika , koja se graniči sa Severnim Atlanskim okeanom. Osnov privredne saradnje Maroka i Srbije tj. SFRJ, godinama je predstavljao uvoz sirovih fosfata iz Maroka za potrebe naše industrije veštačkih  đubriva, koji je dostizao 600.000 tona godišnje. To je Maroko stavljalo u red naših najznačajnijih snabdevača ovom sirovinom.

Danas marokanske kompanije pokazuju interes za saradnju u oblastima građevinarstva, farmaceutske industrije, telekomunikacija, grafčke industrije, zajedničke proizvodnje građevinskom materijala, kao i da u Srbiji kupuju automobilske delove, motore i delove za autobuse, a da u našoj zemlji plasiraju prehrambene proizvode.
 
U strukturi našeg uvoza dominira riblje brašno, smrznuta i konzervisana morska riba, odeća i razni tekstilni proizvodi. U porastu je uvoz brendiranih odevnih predmeta koji se proizvode u fabrikama u Maroku.

U strukturi našeg izvoza dominiraju dijalizatori, medicinska oprema, proizvodi obojene metalurgije, limovi, folija od bakra, rude cinka i koncentrati, proizvodi od drveta, rezanci šećerne repe i dr.

DIPLOMATSKO - KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA DVE ZEMLJE

Ambasada Republike Srbije
u Kraljevini Maroko

Ambasada Kraljevine Maroko
u Republici Srbiji


23, Avenue Mehdi Ben Barka
B.P.5014 Souissi, RABAT
MAROKO

Nj. E. gospođa Slađana Prica - Tavčiovska, 
Ambasador

Tel: +212/ 537 752 201, 537 753 770
Fax: +212/ 537 753 258
E-mail: sermont@menara.ma
Internet: www.rabat.mfa.gov.rs


Sanje Živanović 4
11000 BEOGRAD
SRBIJA

Nj. E. g. Abdellah ZEGOUR, Ambasador

Tel: +381 11 / 369-02-88; 369-18-66
Fax: +381 11 / 369-04-99
E-mail: midi@ambasada-maroka.org.rs