Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


OTVOREN PROGRAM RAZVOJA INFRASTRUKTURE
U TURIZMU ZA 2010. GODINU

16. februar 2010. 

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije oglasilo je otvorenim Program razvoja infrastrukture u turizmu za 2010. kojim će se dodeljivati bespovratna sredstva za realizaciju projekta koji se odnose na sledeće sektore: uredjenje gradjevinskog zemljišta, vodosnabdevanje, otpadne vode, kanalizacija, hidrotehnički objekti, upravljanje vodama, putevi – izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, javne površine, javni objekti od opšteg interesa, energetika, PTT, turistička signalizacija, vozila vertikalnog transporta (ski liftovi, žičare, gondole), sport i rekreacija i dr. Tip projekta  može biti: izrada prostornih i urbanističkih planova, izrada projektne dokumentacije, izrada objekta, rekonstrukcija objekta, dogradnja objekta, adaptacija objekta, sanacija objekta, tehnička modernizacija i dr.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava za 2010. može se preuzeti sa web sajta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Srbije www.merr.rs .
Za dodatne informacije kontakt osoba je Dinka Bulatović, e-mail:
dinka@kombeg.org.rs , tel: 011 2642 088.