Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom
OTVOREN PROGRAM ICT PSP ZA PODRŠKU RAZVOJA POLITIKE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA  U OKVIRU
CIP PROGRAMA EU


21. januar- 1. jun 2010.

 

ICT PSP je usmeren na podsticanje korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija od strane gradjana, javnog sektora, državne administracije i privrednih subjekata. Osnovni cilj Programa je podsticanje inovacija i konkurentnosti kroz široku primenu IKT-a u privrednom i javnom sektoru. Primena IKT-a u industriji, malim i srednjim preduzećima rezultira kreiranjem novih proizvoda i usluga, dok primena IKT u državnoj administraciji rezultira efikasnijom i kvalitetnijom administracijom, kako za privredu tako i za gradjane.

Ovaj program usmeren je pre svega na jačanje malih i srednjih preduzeća. Ukupan budžet ICT PSP programa za 2010.godinu iznosi 107 miliona evra.

Rok za podnošenje predloga projekata je 1. jun 2010.godine.

 

Ciljevi ICT PSP:

 

  1. Stimulisanje inovacija i konkurentnosti kroz upotrebu IKT
  2. Razvoj održivog, konkurentnog, inovativnog i inkluzivnog informacionog društva
  3. Široka upotreba IKT digitalnih sadržaja od strane gradjana, javne administracije i privrednog sektora

Ciljevi Programa se ostvaruju kroz dodelu sredstava najboljim projektima koji se podnose na osnovu raspisanih poziva za predloge projekata.

Za više informacija o programu posetite internet stranu http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm

Kontakt osobe u Privrednoj komori Beograda:Dinka Bulatović, tel 2642-088,

e-mail: dinka@kombeg.org.rs i Maja Gogić, tel 2641 355, lokal 105., e-mail: majag@kombeg.org.rs