Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELJENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE
ZA 2010/2011.


Žiri za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih  škola strukovnih studija radio je u sastavu:Prof. Dr Dragan Đuričin, predsednik Žirija i članovi: Prof. Dr Slobodan Šerbanović, Prof. dr Mirko Vujošević, Prof. dr Milan Nešić, Prof. dr Zoran Nikezić, Prof dr Bojan Babić, Prof. dr Milorad Milovančević, Prof. dr Radivoje Mitrović, Prof. dr Mirko Urošević, Prof. dr Đorđe Vuksanović,  Prof. dr Željko Đurović, Prof. dr Slobodan Zečević, Prof. dr  Mirko Vasiljević,  Prof. dr Milan Stamatović, Prof. dr Slobodan Unković, Prof. dr Nada Kovačević, Prof. dr Snežana Pajović, Prof. dr Đorđe Radak

Žiri je doneo odluku o nagrađivanju najboljih radova za 2010/2011. godinu.


ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 • DR GORDANA  BAKIĆ,  za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu:
  “MODEL ZA PROCENU PREOSTALOG RADNOG VEKA KOMPONENTI TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA”


 • DR MILICA ŠELMIĆ, za rad odbranjen na SAOBRAĆAJNOM FAKULTETU:
  "LOCIRANJE  OBJEKATA  NA TRANSPORTNIM MREŽAMA PRIMENOM METODA RAČUNARSKE INTELIGENCIJE“


 • DR VLADIMIR BEŠKOSKI, za rad odbranjen na HEMIJSKOM FAKULTETU
  “PROUČAVANJE AKTIVNOSTI KONZORCIJUMA ZIMOGENIH MIKROORGANIZAMA ZEMLJIŠTA ZAGAĐENOG NAFTOM I NJENIM DERIVATIMA I NJIHOVA PRIMENA ZA BIOREMEDIJACIJU”


 • DR DUŠANKA JERINIĆ-PRODANOVIĆ, za rad odbranjen na POLJOPRIVREDNOM FAKULTETU:
  “DIVERZITET LISNIH BUVA (HOMOPTERA:PSYLLOIDEA) I NJIHOVIH PRIRODNIH NEPRIJATELJA U SRBIJI, SA POSEBNIM OSVRTOM NA VRSTE ZNAČAJNE U POLJOPRIVREDI”    
                           

 • DR MARIJA MATIĆ, za rad odbranjen na MEDICINSKOM FAKULTETU:
  “ULOGA GLUTATION TRANSFERAZA KAO BIOMARKERA RIZIKA U NASTANKU KARCINOMA PRELAZNOG EPITELA MOKRAĆNE BEŠIKE”      


ZA NAJBOLJU MAGISTARSKU TEZU

 • MR DRAGAN MLADENOVIĆ,  za rad odbranjen na FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA:
  “MEĐUNARODNI  ASPEKT CYBER RATOVANJA”  
                         
ZA NAJBOLJE MASTER RADOVE

 • MILOŠ  PETROVIĆ,  za rad odbranjen na GRAĐEVINSKOM FAKULTETU
  “PRIMENA KARBONSKIH TRAKA ZA OJAČANJE NOSAČA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA”


 • VELJKO MIJUŠKOVIĆ, za rad odbranjen na EKONOMSKOM FAKULTETU
  “KOMPARATIVNA ANALIZA ODABRANIH KONCEPATA I STRATEGIJA U UPRAVLJANJU LANCEM SNABDEVANJA”


ZA NAJBOLJE DIPLOMSKE  RADOVE ODBRANJENE NA FAKULTETIMA

 • NADA JADŽIĆ, za diplomski rad odbranjen na ŠUMARSKOM FAKULTETU:
  ULOGA JAVNOSTI U IZRADI I IMPLEMENTACIJI PROJEKATA IZ OBLASTI PEJZAŽNE ARHITEKTURE  NA PRIMERU  PROJEKTA ’’URBANI DŽEPOVI BEOGRADA”
 • MILENA MILINKOVIĆ, za diplomski rad odbranjen na ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU
  “USLOVI RAZVOJA PROJEKTA VETROELEKTRANE NA TERITORIJI  BEOGRADA”        

 

ZA NAJBOLJI DIPLOMSKI RAD ODBRANJEN NA VISOKOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA
 • MILOŠ MARKOVIĆ, za rad odbranjen na visokoj školi strukovnih studija BEOGRADSKA POLITEHNIKA:
  “REDIZAJN TERMOAKUMULACIONE PEĆI”   

                              

Nagrade Privredne komore Beograda dodeljuju se u vidu diploma, plaketa i novčane  nagrade.