Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centromCLOUD
- završen -

Clusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development

(Orijentacija klastera ka savremenim tehnologijama i modelima za opšti razvoj)


U oktobru 2012. godine počela je realizacija projekta CLOUD – Clusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development u okviru EU Programa transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu (Transnational Cooperation Programme SOUTH EAST EUROPE).

Vodeći partner u projektu je CNA Regional Association of Emilia Romagna (Italija), a uključeno je još 10 partnera iz 10 zemalja i to: Austrija (Start up and Service Centre Furstenfeld), Bugarska (Business Agency Association), Grčka (Development Agency of Evia S.A.), Mađarska (Pannon Business Network Association), Italija (The Association of Chambers of Commerce of Veneto Region), Rumunija (Executive Agency for Higher Education, research, Development and Inovation Funding), Slovenija (Pomurje Technology Park), Srbije (Belgrade Chamber of Commerce), Bosne i Hercegovine (Sarajevo Economic Region Development Agency) i Albanije (Institute for Contemporary Studies).

Cilj projekta je da uspostavi transnacionalnu platformu za razmenu operativnih aktivnosti za upravljanje klasterima u zemljama učesnicama projekta, kroz podsticanje razvoja inovacija i aktiviranju potencijala među malim i srednjim preduzećima jugoistočne Evrope.

Posebni ciljevi su predstavljeni kroz:
  1. definisanje uspešne politike za razvoj klastera, što podrazumeva sistemsku podršku koja je usklađena i primenjuje se među svim relevantnim korisnicima širom jugoistočne Evrope,
  2. uspostavljanje sveobuhvatnog skupa operativnih i transnacionalno razvijenih alata za unapređenje rada klastera i
  3. aktivnosti promocije i unapređenja korišćenja inovacija u okviru klastera, kako na nivou pojedinačnih malih i srednjih preduzeća, tako i klastera u celini, a posebno podrazumeva primenu inovaciono komunikacionih tehnologija u već zrelom klasteru.
Projekat traje do septembra 2014. godine i njegova ukupna vrednost je preko 1,5 miliona eura.26-28.  maj 2014.

STUDIJSKA POSETA SPA I WELLNES LOKACIJAMA KAO PILOT AKCIJA U OKVIRU PROJEKTA CLOUD

Projekat CLOUDPilot akcija pod nazivom Studijska poseta spa i velnes lokacijama u Mađarskoj, koja je realizovana u periodu od 26. do 28. maja 2014., je faza realizacije projekta “CLOUD”, koji sprovodi Privredna komora Beograda, u okviru EU Programa transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu, sa ciljem uspostavljanja transnacionalne platforme za razmenu operativnih aktivnosti za upravljanje klasterima u zemljama učesnicama projekta, kroz podsticanje razvoja inovacija i aktiviranju potencijala među malim i srednjim preduzećima jugoistočne Evrope. Znanje i iskustvo u razvoju klastera stvarano poslednje dve decenije u svetu, ali i kod nas, ukazuje da je koncept klastera nezamenljiv alat u razvoju malih i srednjih preduzeća i podsticanju inovativnosti i kompetitivnosti.
4-5. decembar 2013.

MEĐUNARODNA GOPP SESIJA I SUSRETI ICT EKSPERATA

Projekat CloudU periodu od  4–5. decembra 2013. godine, Privredna komora Beograd će okupiti preko četrdeset međunarodnih stručnjaka, pretežno iz IKT oblasti, iz sledećih evropskih zemalja: Italija, Austrija, Slovenija, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Grčka i Albanija. Kao partner na projektu CLOUD - Orijentacija klastera ka savremenim tehnologijama i modelima za opšti razvoj, finansiranog iz EU Programa transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu, koji ima za cilj uspostavljanje platforme za razmenu operativnih aktivnosti za upravljanje klasterima u zemljama učesnicama projekta,  Privredna komora Beograda organizuje  Međunarodnu GOPP sesiju i susrete ICT eksperata, koji će se održati 5. decembra 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u salama na četvrtom spratu (IV i IVa), sa početkom u 9 časova. Cilj sastanka je da se ukaže na višestruke koristi koje predstavnici MSP sektora mogu da imaju kroz primenu novih IT rešenja.
18. oktobar 2013.

PROJEKAT CLOUD PREDSTAVLJEN U MINISTARSTVU PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

Projekat CloudPredstavnici Privredne komore Beograda, partnera  na projektu CLOUD  - CLusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development, bili su u poseti gospođi Zorici Marić iz Ministarstva privrede Republike Srbije i tom prilikom prezentovali osnovne ciljeve, ali i rezultate koji proističu iz realizacije ovog projekta.
Sastanku su prisustvovali i predstavnici Nacionalne revije SRBIJA i International marketing&Developing&Consulting  agencije TOP ONE, koji su, ujedno, i  zagovornici ideje osnivanja klastera industrijskog turizma. Tom prilikom, prisutni su upoznati sa aktivnostima sprovedenim tokom dosadašnje realizacije projekta, a najviše o nedavno sprovedenoj benčmarking anketi u  kompanijama iz sektora građevinske, turističke i  prehrambene industrije.  Anketa predstavlja fazu u  realizaciji aktivnosti u okviru CLOUD projekta, a dobijeni rezultati su iskorišćeni kao osnova za izradu Izveštaja  o inovativnosti i konkuretnosti, sa ciljem da se ocene poslovne prakse u privrednim društvima i njihova sposobnost da se takmiče u uslovima globalne konkurencije.17. oktobar 2013.  

PREZENTACIJA PROJEKTA CLOUD

Dana 17.oktobra 2013. godine, u poslovnom centru Zira održana je Treća regionalna  turistička konferencija pod nazivom INOVACIJE I TURIZAM. Kako je turistički  Klaster zdravstvenog, velnes i spa turizma Srbije jedan od stakeholdera na projektu CLOUD, to je bila prilika, ali i povod da se pred predstavnicima turističke industrije prezentuju osnovni ciljevi i suština projekta, čiji je pun naziv ORIJENTACIJA KLASTERA KA SAVREMENIM TEHNOLOGIJAMA I MODELIMA ZA OPŠTI RAZVOJ.
U oktobru 2012. godine počela je realizacija projekta CLOUD (Clusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development) u okviru EU Programa transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu (Transnational Cooperation Programme SOUTH EAST EUROPE). Cilj projekta je da uspostavi transnacionalnu platformu za razmenu operativnih aktivnosti za upravljanje klasterima u zemljama učesnicama projekta, kroz podsticanje razvoja inovacija i aktiviranju potencijala među malim i srednjim preduzećima jugoistočne Evrope.13. i 14. decembar 2012.

POČETAK  REALIZACIJE SEE PROJEKTA CLOUD

Dana 13. i 14. decembra 2012. godine, u Bolonji, Italija, održan je prvi sastanak partnera na projektu CLOUD – Orijentacija klastera ka savremenim tehnologijama i modelima za opšti razvoj (Clusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development), u okviru EU Programa transnacionalne saradnje za jugoistočnu Evropu, čime je zvanično startovala realizacija projekta. Cilj projekta je da uspostavi transnacionalnu platformu za razmenu operativnih aktivnosti za upravljanje klasterima u zemljama učesnicama projekta, kroz podsticanje razvoja inovacija i aktiviranju potencijala među malim i srednjim preduzećima jugoistočne Evrope. Upravo je ovo bio razlog da se zemlje učesnice-partneri na projektu okupe na ovom inicijalnom sastanku i utvrde okvir za dalju realizaciju projektnih aktivnosti. 

CloudCNA Emilia Romagna je glavni partner u okviru CLOUD projekat, koji uključuje još i lokalne institucije, univerzitete i istraživačke centre još iz deset drugih zemalja jugozapadne Evrope poput: Grčke, Rumunije, Austrije, Bugarske, Mađarske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Svaka zemlja, predstavljena sa po jednim institucionalnim partnerom, izdvojiće organizacione/proizvodne jedinice poput klastera, koje će biti predmet dalje analize i istraživanja. Unutar CLOUD projekta, transnacionalna saradnja će biti aktivirana u cilju kreiranja skupa operativnih i transnacionalno razvijenih alata za unapređenje rada klastera, baziranog na predstavljanju i upotrebi novih inovaciono-komunikacionih tehnologija.