Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELJENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE
ZA 2011/2012.

Žiri za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija radio je u sastavu: Prof. Dr Dragan Đuričin, predsednik Žirija i članovi: Prof. Dr Slobodan Šerbanović, Prof. dr Mirko Vujošević, Prof. dr Milan Nešić, Prof. dr Zoran Nikezić, Prof dr Bojan Babić, Prof. dr Milorad Milovančević, Prof. dr Radivoje Mitrović, Prof. dr Mirko Urošević, Prof. dr Đorđe Vuksanović,  Prof. dr Željko Đurović, Prof. dr Slobodan Zečević, Prof. dr  Mirko Vasiljević,  Prof. dr Milan Stamatović, Prof. dr Slobodan Unković, Prof. dr Nada Kovačević, Prof. dr Snežana Pajović, Prof. dr Đorđe Radak

Žiri je doneo odluku o nagrađivanju najboljih radova za 2011/2012. godinu:

 

DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 • DR ALEKSANDAR GRBOVIĆ, za rad odbranjen na MAŠINSKOM FAKULTETU:
  „ISTRAŽIVANJE  ZAMORNOG  VEKA  NOSEĆIH STRUKTURALNIH  ELEMENATA  IZRAĐENIH OD SUPER LEGURA“

 

 • DR MILENA ĐORĐEVIĆ, za rad odbranjen na PRAVNOM FAKULTETU: „OBIM NAKNADE ŠTETE ZBOG POVREDE UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE“

 

 • DR BOJAN TOMIĆ, za rad odbranjen na FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA: “EKSPERTNI SISTEMI I SISTEMI ZA IZVEŠTAVANJE“       

 

 • DR IVAN STOJANOVIĆ, za rad odbranjen na MEDICINSKOM FAKULTETU: “PROCENA KLINIČKIH I EHOKARDIOGRAFSKIH PREDIKTORA TRAJNOSTI REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE PROLAPSA PREDNJEG LISTIĆA MITRALNE VALVULE”

 

MAGISTARSKE TEZE

 • MR MARIJA GRUJIĆ, za rad odbranjen na ARHITEKTONSKOM FAKULTETU: “ARHITEKTONSKI  PARAMETRI RELEVANTNI ZA ENERGETSKE PERFORMANSE POSLOVNIH OBJEKATA SA VELIKIM PROCENTOM ZASTAKLJENJA NA FASADI U USLOVIMA UMERENE KONTINENTALNE KLIME”

 

MASTER RADOVI

 • DALIBOR BUBNJEVIĆ, za rad odbranjen na EKONOMSKOM FAKULTETU „ZAKLJUČIVANJE PRODAJE U PRODAJNOM RAZGOVORU SA PROFESIONALNIM KUPCIMA (B2B)“

 

 • MAJA GRBIĆ, za rad odbranjen na ELEKTROTEHNIČKOM  FAKULTETU „MERENJE I PRORAČUN ELEKTRIČNOG I MAGNETSKOG POLJA NADZEMNIH VODOVA U CILJU PROCENE IZLOŽENOSTI LJUDI OVIM POLJIMA“


DIPLOMSKI  RADOVI

 • JASMINA  JAKŠIĆ, za diplomski rad odbranjen na ŠUMARSKOM FAKULTETU: „PREDLOZI (KONCEPTI) MOGUĆIH INTERVENCIJA I NJHOVIH MODELA NA PROSTORNOJ CELINI DESNE PRIOBALNE ZONE REKE SAVE IZMEĐU BRANKOVOG I STAROG SAVSKOG MOSTA“

         

 • MIRJANA JOVANOVIĆ, za diplomski rad odbranjen na ŠUMARSKOM FAKULTETU: „MOGUĆNOST RAZVOJA RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU OPŠTINE LJUBOVIJA PRIMENOM KONCEPTA ZELENIH STAZA“