Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELJENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER RADOVE I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE
ZA 2012/2013.

Nagradjeni

Žiri za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove studenata fakulteta i visokih škola strukovnih studija radio je u sastavu: prof. Dr Dragan Đuričin, predsednik Žirija i članovi: prof. Dr Slobodan Šerbanović, prof. dr Mirko Vujošević, prof. dr Milan Nešić, prof. dr Zoran Nikezić, prof dr Bojan Babić, prof. dr Milorad Milovančević, prof. dr Radivoje Mitrović, prof. dr Mirko Urošević, prof. dr Đorđe Vuksanović,  prof. dr Željko Đurović, prof. dr Slobodan Zečević, prof. dr  Mirko Vasiljević,  prof. dr Milan Stamatović, prof. dr Slobodan Unković, prof. dr Nada Kovačević, prof. dr Snežana Pajović, prof. dr Đorđe Radak

Žiri je doneo odluku o nagrađivanju najboljih radova za 2012/2013. godinu:

DOKTORSKE DISERTACIJE

 1. DR MILICA VUJKOVIĆ za rad odbranjen na FAKULTETU ZA FIZIČKU HEMIJU
  „UTICAJ USLOVA SINTEZE KOMPOZITA Li4Ti5O12/C i LiFePO4/C  NA KINETIKU INTERKALACIJE LITIJUMA U ORGANSKIM I VODENIM ELEKTROLITIČKIM RASTVORIMA“

 2. DR ANA S. PERIĆ za rad odbranjen na ARHITEKTONSKOM FAKULTETU:
  „ULOGA URBANISTIČKOG PLANIRANJA U PROCESU REGENERACIJE  BRAUNFILD  LOKACIJA“

 3.  DR NENAD MITROVIĆ za rad odbranjen na MAŠINSKOM FAKULTETU
  „NAPONI I DEFORMACIJE STRUKTURA KOMPLEKSNE GEOMETRIJE CEVOVODNE ARMATURE“

 4. DR ŽELJKO ĐURIŠIĆ za rad odbranjen na ELEKTROTEHNIČKOM FAKULTETU
  „MODELOVANJE I ANALIZA UTICAJA PROSTORNOG I VREMENSKOG PROFILA SNAGE VETRA U PROJEKTOVANJU I EKSPLOATACIJI VETROELEKTRANA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU“

 5. DR ALEKSANDRA GUDOVIĆ za rad odbranjen na MEDICINSKOM  FAKULTETU
  „EFIKASNOST NEINVAZIVNIH METODA ZA PROCENU UTICAJA AUTOIMUNOG OBOLENJA ŠTITASTE ŽLEZDE MAJKE NA FETUS“

 

MASTER RADOVI

 1. IVAN TODOROVIĆ za  rad odbranjen na FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA
  „MOGUĆNOST UNAPREĐENJA PERFORMANSI JAVNOG SEKTORA U BEOGRADU PRIMENOM MREŽNOG MODELA ORGANIZACIJE“

 2. VANJA ENBULAJEV za rad odbranjen na ŠUMARSKOM FAKULTETU
  „DRVENE STOLICE NA RASKLAPANJE – UPOTREBA I RAZVOJ“
   

DIPLOMSKI  RADOVI ODBRANJENI NA FAKULTETIMA

 1. JELENA PAPAN za  rad odbranjen na HEMIJSKOM  FAKULTETU
  „OPTIMIZACIJA ELEKTROHEMIJSKIH SISTEMA ZA DEKOLORIZACIJU TEKSTILNE BOJE REACTIVE BLUE 52“

 

DIPLOMSKI RADOVI ODBRANJENI NA VISOKIM ŠKOLAMA STRUKOVNIH STUDIJA

 1. PREDRAG ANIČIĆ za rad odbranjen na VISOKOJ INŽENJERSKOJ ŠKOLI STRUKOVNIH STUDIJA TEHNIKUM TAURUNUM
  „ZAŠTITA OD POŽARA STAMBENIH, POSLOVNIH I JAVNIH OBJEKATA SA PRIMEROM ANALIZE AKCIJE GAŠENJA POŽARA“