Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA
ZORAN MILOŠEVIĆ
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
KOMORE
tel. (+381 11) 2642-599
e-mail:  zoranm@kombeg.org.rs