Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Aktuelno
Finansijske organizacije
Aktuelno
Poljoprivreda i prehrambena ind.
Aktuelno, Aktivnosti
Građevinarstvo
Aktuelno
Industrija
Aktuelno, Aktivnosti
Informatička delatnost
Aktuelno, Aktivnosti
Ugostiteljstvo i turizam
Aktuelno, Aktivnosti
Trgovina
Aktivnosti
Kreativna industrija
Aktuelnosti, Aktivnosti
Zadružni savez Beograda
Aktuelno, Aktivnosti
Ekon. odnosi s inostranstvom
Aktuelno, Aktivnosti
Ekologija
Aktuelno
Razvoj MSPD
Aktuelno, Aktivnosti
Edukacija
Aktuelno, Aktivnosti
Privredno-pravni sistem
Aktivnosti
Ek. politika, poreski sistem i poslovno izveštavanje
Aktuelno
Unapređenje kvaliteta i korporativna bezbednost
Aktuelno, Aktivnosti
Zajednica opštih udruženja preduzetnika
Aktuelno, Aktivnosti
 

eKOMBEG info
Vesti Privredne komore Beograda

Elektronski informativni bilten еKOMBEGinfo izlazi dva puta mesečno i sadrži vesti i aktuelnosti iz privrede, Privredne komore Beograda i privrednih sektora Vlade Republike Srbije i Skupštine grada Beograda. Najavljivaćemo događaje koji su od značaja za vaš rad i poslovanje, prikazivati zakone i nove propise.
Na najbolji i najbrži način na usluzi svojim članovima i u pogledu informisanja.


BILTENI:


2015.

Broj   16 - 31. decembar 2015.
Broj   15 - 15. decembar 2015.
Broj   14 - 01. decembar 2015.
Broj   13 - 15. novembar 2015.
Broj   12 - 01. novembar 2015.
Broj   11 - 19. oktobar 2015.
Broj   10 - 31. januar 2015.


2014.
Broj   9 - 31. decembar 2014.
Broj   8 - 15. decembar 2014.
Broj   7 - 1. decembar 2014.
Broj   6 - 15. novembar 2014.
Broj   5 - 1. novembar 2014.
Broj   4 - 15. oktobar 2014.
Broj   3 -   1. oktobar 2014.
Broj   2 - 15. septembar 2014.
Broj  1 -    1. septembar 2014.