Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

DRAGICA RADOSAVLJEVIĆ
ZAMENIK IZVRŠNOG DIREKTORA

tel: +(381 11) 2645-445
e-mail: dragica.radosavljevic@kombeg.org.rs