Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA STRUKOVNIH STRUDIJA


2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.


2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.