Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


URUČENA PRIZNANJA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA STRUKOVNIH STRUDIJA ZA ŠKOLSKU
2009/2010.

Na svečanosti u Ateljeu 212, 10. marta 2011.godine, uručene su tradicionalne godišnje nagrade Privredne komore Beograda, za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove. Prestižna priznanja uručena su dobitnicima i za najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja, a jedan od osnovnih kriterijuma pri ocenjivanju radova bila je njihova primenljiivost u privredi, što istovremeno, otvara mogućnost stvaranja povoljnijeg ambijenta za nova ulaganja.

Pred velikim brojem zvanica iz javnog i kulturnog života dr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda je naglasio značaj povezivanja privrede i nauke i afirmacije pronalazaštva i inovacija, sa ciljem povećanja konkurentnosti srpske privrede. Beograd i Srbija su atraktivni za strane investitore, što potvrđuje veliko interesovanje stranih kompanija za ulaganje u Srbiji, kao što je kompanija Hujian Hui iz Kine, koja je među petsto najvećih kompanija u svetu, rangirana na 64. mestu.

NAGRAĐENI

ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE


DR SAŠA ŽIVANOVIĆ
za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu
"Konfigurisanje novih mašina alata"

DR MIRKO Z. STIJEPOVIĆ
za rad odbranjen na Tehnološko metalurškom fakultetu
"Modelovanje i energetska optimizacija procesa katalitičkog reforminga benzina"
DR MILOŠ D. ŽIVKOVIĆ
za rad odbranjen na Pravnom fakultetu
"Akcesornost založnih prava na nepokretnosti"
DR JELENA PETROVIĆ
za rad odbranjen na Farmaceutskom fakultetu
"Karakterizacija hidrofilnih i lipidnih matriks tableta sa kontrolisanim oslobađanjem lekovite supstance primenom IN SILICO metoda"

ZA NAJBOLJU MAGISTARSKU TEZU


MR ALEKSANDAR LJ. SRETENOVIĆ
za rad odbranjen na Fakultetu organizacionih nauka
"Upravljanje voznim parkom za sakupljanje sirovog mleka"

ZA NAJBOLJE MASTER RADOVE

MILICA M. PETROVIĆ
za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu
"Prilog razvoju inteligentnog tehnološkog sistema u domenu unutrašnjeg transporta baziran na mašinskom učenju"

GORAN DOBRIĆ
za rad odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu
"Analiza energetske efikasnosti fotonaponskih sistema u realnim uslovima eksploatacije"

ZA NAJBOLJE DIPLOMSKE RADOVE STUDENATA FAKULTETA

ŽELJKO VASILIĆ
za rad odbranjen na Građevinskom fakultetu
"Idejno rešenje sistema za navodnjavanje sportskog centra "Teleoptik" u Zemunu"

RADMILA MIRČETIĆ
za rad odbranjen na Šumarskom fakultetu
" Socijalnoprihvatljivo raseljenje i uticaj na predeo"
Studija slučaja: naselje Vreoci Vreoci u Kolubarskom lignitskom basenu


ZA NAJBOLJI DIPLOMSKI RAD STUDENTA VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA

ZORAN BOJIĆ
za rad odbranjen na Beogradskoj politehnici
"Prilog istraživanju ekološke svesti đaka beogradskih škola na primeru e-OTPADA"