Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJADODELJENA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER
I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA 2013/2014.

U prisustvu velikog broja zvanica iz javnog i društvenog života, predstavnika Vlade RS, Skupštine grada Beograda, naučnih i obrazovnih institucija, komorskog sistema i brojnih privrednika, 26. marta 2015. godine, u Skupštini grada Beograda, dodeljena je Nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja za 2013/2014. godinu.

U pozdravnom obraćanju, predsednik Privredne komore Beograda, Milivoje Miletić  je istakao da Privredna komora Beograda uvažava inovacije, preduzetništvo, vrednosti koje su danas potrebne privredi i da Komora želi da bude most između privrede, naučnih institucija, fakulteta, nauke.

"Važno je da prepoznamo one koji imaju nove, izuzetne vrednosti i takvi članovi treba da su uvaženi u sopstvenoj zemlji", rekao je Miletić, smatrajući da sistem vrednosti, baziran na nauci, treba da bude više prisutan u svakodnevnom životu.
 
Nagrađenima je čestitao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić, istakaviši da su vremena takva da je teško u bilo čemu biti najbolji.

"Svaki dan se suočavamo koliko mnogo moramo da radimo da bi nas neko negde primetio", rekao je minister Verbić i naveo da su nagrađeni, zahvaljujući Privrednoj komori Beograda, dobili priliku da budu primećeni.

U ime nagrađenih za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove zahvalio se dr Miodrag Grujić, istakavši da je mnogo efikasnije primeniti domaću nauku, nego je, kako je rekao, izvesti pa je odatle uvoziti.


NAGRAĐENI


ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE 

DR ANA MICOV
za rad odbranjen na Farmaceutskom fakultetu
"Antinociceptivni efekat, mehanizam dejstva i interakcije levetiracetama u modelima somatskog,visceralnog i neuropatskog bola"


DR MARKO MITIĆ
za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu
"Empirijsko upravljanje inteligentnog mobilnog  robota bazirano na mašinskom učenju "


DR SLOBODAN ANTIĆ
za rad odbranjen na Fakultetu organizacionih nauka
"Modeli i metode upravljanja zalihama zasnovani na metaheuristikama"


DR ADRIJAN SARAJLIJA
za rad odbranjen na Medicinskom fakultetu
"Epidemiološko-klinička studija Retovog sindroma u populaciji Srbije"


DR MIODRAG GRUJIĆ
za rad odbranjen na Rudarsko-geološkom fakultetu
"Istraživanje mogućnosti korišćenja niskotemperaturnih izvora toplote za održivi razvoj energetike gradova"


ZA NAJBOLJU MAGISTARSKU TEZU


MAŠA BRATUŠA
za rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu
"Destabilizovana arhitektura i efemernost arhitektonskog projekta"


ZA NAJBOLJE MASTER RADOVE


DEJAN MITOV
za rad odbranjen na Šumarskom fakultetu
"Radionice sa upotrebom drveta i njihov uticaj na savrmenu arhitektonsku praksu"


SVETLANA PUTNIKOVIĆ
za rad odbranjen na Tehnološko-metalurškom fakultetu
"Analiza procesa uklanjanja ugljen-dioksida iz dimnih
gasova termoenergetskih postrojenja"


ZA NAJBOLJI ZAVRŠNI RAD STUDENTA FAKULTETA

KRISTIAN IKER
za rad odbranjen na Saobraćajnom fakultetu
"Objektno orijentisana simulacija i animacija sistema za razvrstavanje paketa"


ZA NAJBOLJI DIPLOMSKI RAD STUDENTA FAKULTETA


PETAR SAZDANOVIĆ
za rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu
"Aluvion-Beogradska tvrđava"