Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELJENE GODIŠNJE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE,
MASTER RADOVE I DIPLOMSKE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA
ZA 2006/2007.

Veliki broj privrednika, naučnika i javnih ličnosti prisustvovao je svečanoj dodeli tradicionalnih godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za 2006/2007. godinu, koja je bila organizovana u Ateljeu 212, 27. 02.2008. godine. Jubilarni 40. put priznanja su uručena za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze i diplomske radove na fakultetima i višim školama Univerziteta u Beogradu. Prestižne nagrade dobili su i autori najboljih pronalazaka, dizajnerskih rešenja i tehničkih unapređenja.

Nagrade dobitnicima uručili su predsednik Privredne komore Beograda mr Milan Janković sa predsednicima žirija prof. dr Draganom Đuričinom i prof.dr Zoranom Radojevićem. Čestitajući nagrađenima on je istakao da je Komora Beograda još od 1968. godine stala iza onih koji u sebe ulažu i onih koji u sebe veruju. Zato će ove nagrade pripasti najboljim među vrhunskim stručnjacima. Onima koji ove godine nisu nagrađeni, ova nagrada predstavlja motiv za još veći trud i pregnuće, kako bi ostvarili još bolje rezultate u nauci i kroz punu primenu i afirmaciju u privredi, umnogome doprineli razvoju društva.

U ime Univerziteta u Beogradu nagrađenima je na prestižnoj nagradi čestitao prof. dr Branko Medojević, prorektor za finansije. On je istakao da Beogradski univerzitet sa dugom tradicijom ove godine obeležava 200 godina postojanja. Univerzitet raspolaže značajnim kapacitetima i potencijalima i ima odgovore na sva ključna pitanja, a jedan od osnovnih prioriteta je i uključivanje naše zemlje u Evropske integracione tokove.

Među ličnostima iz naučnog i javnog života svečanosti su prisustvovali Zoran Lončar, ministar prosvete, i Zoran Alimpić, v.d. gradonačelnika Beograda. U umetničkom delu programa učestvovali su, dramska umetnica Rada Đuričin, članovi "Džez konekšn benda", vokalna solistkinja Aleksandra Bjelić i plesni par iz studija "Natalija i Ivica".

NAGRADE ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE,
MASTER RADOVE I DIPLOMSKE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA


Za najbolje doktorske disertacije
Žiri je dodelio tri ravnopravne nagrade.
Nagrade su dobili:

dr Vuk Radović
za rad odbranjen na Pravnom fakultetu:
«MERE ODBRANE AKCIONARSKOG DRUŠTVA OD PREUZIMANJA KONTROLE »

dr Ildiko Erdei
za rad odbranjen na Filozofskom fakultetu:
«TEORIJA I KONCEPTI O POTROŠNJI U SAVREMENOJ ANTROPOLOGIJI »

dr Dragan S. Aleksendrić
za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu:
«VEŠTAČKE NEURONSKE MREŽE U RAZVOJU FRIKCIONOG MATERIJALA KOČNICA MOTORNIH VOZILA»Za najbolje magistarske teze
Žiri je dodelio tri ravnopravne nagrade.
Nagrade su dobili:

mr Branko Petrujkić
za rad odbranjen na Veterinarskom fakultetu:
« PREVENIRANJE ACIDOZE BURAGA KORIŠĆENJEM MINERALNIH SMEŠA SA PUFERSKIM DEJSTVOM «

mr Mila V. Ilić
za rad odbranjen na Hemijskom fakultetu:
« MIKROORGANIZMI IZOLOVANI IZ INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA KAO BIOLOŠKI AGENSI ZA BIODEGRADACIJU SIROVE NAFTE: IN VITRO ISPITIVANJA U AEROBNIM USLOVIMA »

mr Tanja Milić
za rad odbranjen na Fakultetu organizacionih nauka:
« NOVI KONCEPTI U KREIRANJU LIDERSKE STRATEGIJE ORGANIZACIJE »Za najbolje diplomske radove odbranjene na fakultetima
Žiri je dodelio pet ravnopravnih nagrada.
Nagrade su dobili:

Dragana Mačvanski
za rad odbranjen na Saobraćajnom fakultetu:
«UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KLIJENTIMA (CRM) NA ŽELEZNICI KORIŠĆENJEM FUZZY LOGIKE »

Višnja Sretović
za rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu:
« GOLF KOMPLEKS ČUKARICA »

Aleksandar Petrović
za rad odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu:
«METOD KLASIFIKACIJE TUMORA MOZGA KORIŠĆENJEM MRI I MRS PODATAKA»

Sanja Milićević
za rad odbranjen na Građevinskom fakultetu:
«IDEJNO REŠENJE DENIVELISANOG PRIKLJUČKA SPOLJNE MAGISTRALNE TANGENTE (CMT) NA DEONICU POSTOJEĆEG AUTOPUTA U BEOGRADU»

Milan P. Jovanović
za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu:
« AUTOMATSKO MERENJE DUŽINE UTROŠENE FOLIJE ZA PAKOVANJE KAFE U FABRICI "DON KAFE"»Za najbolji diplomski rad odbranjen na višoj školi
Žiri je dodelio jednu nagradu.
Nagradu je dobio:

Nemanja Nedeljković
za rad odbranjen na Visokoj građevinsko geodetskoj školi:
«PROJEKAT TEHNOLOGIJE, ORGANIZACIJE I DINAMIKE GRAĐENJA STAMBENOG OBJEKTA B12»