Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELjENE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE I DIPLOMSKE RADOVE
ZA 2005/2006.

Prepuna sala Ateljea 212 bila je nedovoljna da primi sve koji su u sredu, 28. februara 2007. godine došli na dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, diplomske radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja za 2005/2006. godinu i svečanost povodom obeležavanja 150 godina tradicije Privredne komore Beograda. Svečanosti su, pored nagrađenih i članova žirija, prisustvovali dr Predrag Bubalo, ministar privrede i prof. dr Bojan Dimitrijević, ministar trgovine, turizma i usluga u Vladi Srbije, drugi državni funkcioneri, javne ličnosti, predstavnici Skupštine Beograda, Privredne komore Srbije, privrednih komora Slovenije, Crne Gore, Republike Srpske, brojni privrednici i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Obraćajući se prisutnima, mr Milan Janković, predsednik Privredne komore Beograda, posebno je istakao značaj čvrste povezanosti nauke i privrede i afirmacije mladih, obrazovanih i stručnih kadrova.

"Ne smemo dozvoliti da najbolji odlaze iz Srbije, a ako odu, moraju uvek znati ko su, šta su i odakle su. Zato Privredna komora Beograda, već četrdeset godina dodeljuje godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, diplomske radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja'' rekao je mr Milan Janković.

Dr Predrag Bubalo, ministar privrede, istakao je da je malo institucija u Srbiji koje imaju tako dugu i bogatu tradiciju kao privredne komore koje na najbolji način povezuju teoriju i praksu i podstiču one najuspešnije da daju pun doprinos razvoju našeg društva.

Prisutnima su se obratili predsednici žirija prof. dr Dragan Đuričin i prof. dr Zoran Radojević, koji su čestitali nagrađenima i zahvalili Privrednoj komori Beograda što istrajava u održavanju ove izuzetne tradicije i dodelom nagrada afirmiše najbolje, najinovativnije,  i tako povezuje privredu i nauku.

U ime nagrađenih zahvalili su dr Dejan Radić i prof.dr Snežana Đorđević.Oni su istakli da je nagrada Privredne komore Beograda izuzetno priznanje i podsticaj za dalji rad i da se nadaju da će njihova rešenja biti primenjena u privredi.

Na ovom skupu na prigodan način prisutnima su se predstavili članovi Privredne komore Beograda koji su svojim finansijskim učešćem pomogli realizaciju ovog skupa:

ALPHA BANK
BANKOM d.o.o.
ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD d.o.o.
ITM GROUP
TELEFONIJA AD

U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovali su: Kalina Kovačević, Svetlana Stević, Nikola Rakočević i nacionalni ansambl Kolo, koji su dodelu nagrada i obeležavanje 150 godina tradicije učinili izuzetnim doživljajem. Izvedene su starogradske srpske balske igre, splet narodnih igara iz Srbije, pesma Karađorđev ulazak u Beograd, odlomak iz TV drame "Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo" i predstavljen je kratak istorijat privrednog udruživanja, kao i Privredna komora Beograda danas.


NAGRAĐENI


ZA DOKTORSKE DISERTACIJE


Dr Miroslav M. Todorović
FINANSIJSKO RESTRUKTUIRANjE KORPORACIJA:
ANALIZA MOGUĆNOSTI KREIRANjA VREDNOSTI I IZVORA VREDNOSTI

odbranjenu na Ekonomskom fakultetu

Dr Željko Cvijetinović
RAZVOJ METODOLOGIJE I TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA ZA FORMIRANjE
DIGITALNOG MODELA TERENA ZA TERITORIJU DRŽAVE

odbranjenu na Građevinskom  fakultetu

Dr Dejan V. Radić
UTICAJ  PROCESNIH PARAMETARA NA EFIKASNOST VISOKOTEMPERATURSKE
REGENERACIJE
GRANULISANOG  AKTIVNOG UGLjA
odbranjenu na Mašinskom  fakultetu

Dr Mirjana Ocokoljić
NAJSTARIJA STABLA NA ZELENIM POVRŠINAMA BEOGRADA KAO POLAZNI MATERIJAL U PROIZVODNjI SADNICA UKRASNOG DRVEĆA
odbranjenu na Šumarskom  fakultetu


ZA MAGISTARSKU TEZU

Mr Gordana Popović
OCENA EFIKASNOSTI KREDITNIH PROGRAMA POMOĆU
ANALIZE OBAVIJANjA PODATAKA

odbranjenu na Fakultetu organizacionih nauka

Mr Miloš Petrović
DIZAJN I IMPLEMENTACIJA KONTROLERA NEBLOKIRAJUĆEG
PAKETSKOG KOMUTATORA VISOKOG KAPACITETA

odbranjenu na Elektrotehničkom fakultetu

Mr Kosta D. Herman
INFORMACIONA INTEGRACIJA POSLOVNIH FUNKCIJA ODRŽAVANjA
I PRAĆENjA PROIZVODA U EKSPLOATACIJI

odbranjenu na Mašinskom fakultetu


ZA DIPLOMSKI RAD

Nevena Vasić
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO REŠENjE EKOLOŠKOG
NASELjA KALOVITA – BEOGRAD

odbranjen na Arhitektonskom fakultetu

Miloš Micić
RAZVOJ OKRUŽENjA ZA UPOTREBU LDAP ADRESARA
odbranjen na Elektrotehničkom  fakultetu

Svetlana Radenović
UPOREDNA ANALIZA TEHNOLOGIJE I PROIZVODNIH REZULTATA
NOJEVA GAJENIH NA DVE FARME

odbranjen na Poljoprivrednom fakultetu

Bojan Z. Obušković
KANALIZACIONA CRPNA STANICA "UŠĆE" SA POTISNIM CEVOVODOM
ISPOD SAVE I DUŽ BULEVARA VOJVODE BOJOVIĆA

odbranjen na Građevinskom  fakultetu

Marko Tasić
NESTACIONARNO PROSTIRANjE TOPLOTE KOD ULEŽIŠTENjA
VENTILATORA SVEŽEG VAZDUHA

dbranjen na Mašinskom fakultetu

Tomislav Srećković
UPRAVLjANjE POZICIONIM SISTEMOM
odbranjen na Višoj elektrotehničkoj školi