Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELJENE NAGRADE ZA NAJBOLJE DOKTORSKE DISERTACIJE, MAGISTARSKE TEZE, MASTER I DIPLOMSKE/ZAVRŠNE RADOVE STUDENATA FAKULTETA I VIŠIH ŠKOLA STRUKOVNIH STRUDIJA
ZA 2001/2002.


U Privrednoj komori Beograda, dodeljene su godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze i diplomske radove, kao i za najbolje pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja.

Čestitajući nagrađenima, predsednik Privredne komore Beograda Milan Janković, je istakao da je vreme nauke i vreme progresa u Srbiji započelo ne samo rečju, nego i konkretnim rezultatima. U tom cilju država treba da razmišlja o svima nama, a pogotovo o onima čije su vrednosti nemerljive. Ovim nagradama Privredne komore Beograda želimo da iskažemo, poštovanje i uvažavanje za vaš rad i doprinos nauci i društvu u celini.

U najskorijoj budućnosti očekuje nas reforma naučno-istraživačkog sistema, ali će takođe biti potrebno da promenimo i shvatanja u načinu organizacije posla, da bi rezultati naučnih istraživanja našli punu primenu u privredi i ekonomiji. Naš cilj je da se promeni privredna struktura, sa što većim brojem malih i srednjih preduzeća koja imaju inovativne programe, istakao je Dragan Domazet, ministar za nauku, tehnologiju i razvoj u Vladi Srbije.

U ime nagrađenih zahvalili su se Marija Ašković i Srđan Bošnjak, čestitajući Privrednoj komori Beograda na višedecenijskim naporima da podrži istraživanja i inovatorstvo.


NAGRAĐENI


Za najbolje doktorske disertacije dodeljuju se četiri ravnopravne nagrade:

 1. DR ALEKSANDRI DAKOVIĆ
  za rad odbranjen na Fakultetu za fizičku hemiju
  ADSORPCIJA MIKOTOKSINA NA MINERALNIM ADSORBENTIMA


 2. DR ZLATKU MARKOVIĆU
  za rad odbranjen na Građevinskom fakultetu
  PRILOG ANALIZI NOSIVOSTI MEHANIČKIH SPOJNIH SREDSTAVA KOD TANKOZIDNIH ČELIĆNIH ELEMENAT

 3. DR ALEKSANDRU M. JOVOVIĆU
  za rad odbranjen na Mašinskom fakultetu
  UTICAJ SASTAVA I PROCESA PRERADE OTPADA NA EMISIJU POLIHLORISANIH UGLJOVODONIKA

 4. DR VIKTORU NEDOVIĆU
  za rad odbranjen na Poljoprivrednom fakultetu
  KONTINUALNA FERMENTACIJA PIVA IMOBILISANIM ĆELIJAMA KVASCA I MOGUĆNOSTI NJENE ŠIRE APLIKACIJE


Za najbolje magistarske teze dodeljuje se pet ravnopravnih nagrada:

 1. MR SLAVENU TIĆI
  za rad odbranjen na Saobraćajnom fakultetu
  PRILOG RAZVOJU METODA ZA UPRAVLJANJE SISTEMIMA JAVNOG MASOVNOG TRANSPORTA PUTNIKA


 2. MR ANDELIJI MALENOVIĆ
  za rad odbranjen na Farmaceutskom fakultetu
  ANALITIKA NEKIH VIŠEKOMPONENTNIH FARMACEUTSKIH DOZIRANIH OBLIKA PRIMENOM REVERSNO-FAZNE TEČNE HROMATOGRAFIJE POD VISOKIM PRITISKOM I DERIVATNE SPEKTROFOTOMETRIJE SA DEFINISANJEM OSNOVNIH FUNKCIONALNIH I STATISTIČKIH KRITERIJUMA


 3. MR DRAGANI MINIĆ-ŠINŽAR
  za rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu
  URBANISTIČKI NORMATIVI I STANDARDI NA PRIMERU INDIVIDUALNE PORODIČNE IZGRADNJE U BEOGRADU

 4. MR JUGOSLAVU NIKOLIĆU
  za rad odbranjen na Rudarsko-Geološkom fakultetu
  METODOLOGIJA ODREĐIVANJA ISPARAVANJA VODE SA RAZLIČITIH GEOLOŠKIH PODLOGA NA PRIMERIMA KARAKTERISTIČNIH SLIVOVA


 5. MR DRAGOSLAVU SLOVIĆU
  za rad odbranjen na Fakultetu organizacionih nauka
  PRILOG RAZVOJU POSTUPKA NEPREKIDNOG UNAPREĐIVANJA PROCESA PROIZVODNJE POBOLJŠAVANJEM METODA RADA


Za najbolje diplomske radove studenata fakulteta dodeljuje se pet ravnopravnih nagrada:

 1. MARIJI M. AŠKOVIĆ, dipl.inž. saobraćaja
  za rad odbranjen na Saobraćajnom fakultetu
  KOMPARACIJA RAMS I SIMMOD SIMULATORA

 2. IVANU DŽIVDŽANOVSKOM, dipl. inž. elektrotehnike
  za rad odbranjen na Elektrotehničkom fakultetu
  VIZUELNA DETEKCIJA VOZILA U SAOBRAĆAJU

 3. MILENI KORDIĆ, dipl.inž. arhitekture
  za rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu
  BIBLIOTEKA NA KOSANČIĆEVOM VENCU


 4. GORANU RADOSAVLJEVIĆU, dipl. ekonomisti
  za rad odbranjen na Ekonomskom fakultetu
  MONOPSON NA TRŽIŠTU RADA

 5. VALENTINI BALJAK, dipl.inž. organizacije
  za rad odbranjen na Fakultetu organizacionih nauka
  UPOTREBA UZORA DIZAJNIRANJA U JAVA OKRUŽENJU