Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


DODELjENE NAGRADE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA
ZA NAJBOLJE PRONALASKE, DIZAJNERSKA REŠENJA I TEHNIČKA UNAPREĐENJA
ZA 2001/2002.

U Privrednoj komori Beograda, dodeljene su godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze i diplomske radove, kao i za najbolje pronalaske, tehnička unapređenja i dizajnerska rešenja.

Čestitajući nagrađenima, predsednik Privredne komore Beograda Milan Janković, je istakao da je vreme nauke i vreme progresa u Srbiji započelo ne samo rečju, nego i konkretnim rezultatima. U tom cilju država treba da razmišlja o svima nama, a pogotovo o onima čije su vrednosti nemerljive. Ovim nagradama Privredne komore Beograda želimo da iskažemo, poštovanje i uvažavanje za vaš rad i doprinos nauci i društvu u celini.

U najskorijoj budućnosti očekuje nas reforma naučno-istraživačkog sistema, ali će takođe biti potrebno da promenimo i shvatanja u načinu organizacije posla, da bi rezultati naučnih istraživanja našli punu primenu u privredi i ekonomiji. Naš cilj je da se promeni privredna struktura, sa što većim brojem malih i srednjih preduzeća koja imaju inovativne programe, istakao je Dragan Domazet, ministar za nauku, tehnologiju i razvoj u Vladi Srbije.

U ime nagrađenih zahvalili su se Marija Ašković i Srđan Bošnjak, čestitajući Privrednoj komori Beograda na višedecenijskim naporima da podrži istraživanja i inovatorstvo.


NAGRAĐENI


Za najbolje pronalaske dodeljuje se pet ravnopravnih nagrada za sledeće radove:

 1. VIŠEMATIČNA KOŠNICA ZA 4-40 PČELINjIH DRUŠTAVA,
  predložen od strane Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda.

  Autor:
  MILAN ZUBER, viši medicinski tehničar

 2. ELEKTROHEMIJSKO DOBIJANjE PRAHOVA BAKRA
  KONTROLISANIH KARAKTERISTIKA POMOĆU REVERSNE
  STRUJE
  , predložen od strane Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.

  Autori:
  prof dr MIOMIR PAVLOVIĆ, dipl. inž. tehnologije
  prof dr KONSTANTIN POPOV, dipl. inž. tehnologije
  prof dr LjUBICA PAVLOVIĆ, dipl. inž. tehnologije

 3. ADAPTABILNI SUVO MONTAŽNI PROZOR, predložen od strane Saveza pronalazača i autora tehničkih unapredenja Beograda i ''Toplica drvo''.

  Autor:
  GRADIMIR SIMIJONOVIĆ, dipl.inž. šumarstva

 4. MODUL ZA ŠTAMPU FOLIJE ZLATOTISKA, HOLOGRAMA I
  KINEGRAMA
  , predložen od strane Narodne banke Jugoslavije-Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider

  Autori:

  mr DRAGAN TOMIĆ, dipl. inž. tehnologije
  MILORAD KOSIĆ, VK mašinbravar
  ALEKSANDAR ĆURČIĆ, metaloglodač
  MIRSAD ORAŠČANIN, VK pogonski električar
  CLAVČO METODIJEV, VK metalostugar
  DRAGOSLAV MITROVIĆ, inž. organizacije rada
  RADOSAV JOVANOVIĆ, VK metalostugar
  RANKO NEŠOVIĆ, VK metalobrusac
  JOVAN JAŠIN, dipl.inž. organizacije rada

 5. PEŠČANO-ŠLjUNČANE CEVI ZA DRENAŽNE BUNARE I POSTUPAK IZRADE, predložen od strane Instituta za nuklearne nauke "Vinča".

  Autori:
  dr ANDRE VLAHOV, dipl. fizičar
  LjUBE NAJDESKI, hemijski tehničar
  BRANKO BOGDANOV, mašinski tehničar
  DOBRIVOJE DESPOTOVIĆ, VK metalostrugar
  DRAGOMIR PETROVIĆ, dipl. inž. geologije
  LjUBIŠA ANTONIJEVIĆ , dipl.inž. rudarstva
  VLADISLAV LIKAR, dipl. inž. rudarstva


Za najbolja dizajnerska rešenja dodeljuju se dve ravnopravne nagrade za sledeće radove:

 1. KATALOG "DESTRUKCIJA-KONSTRUKCIJA 1991-2002." ,
  sa 8. međunarodne izložbe arhitekture Venecijanski bijenale 2002. godine

  Autori:
  prof mr BRANKO PAVIĆ, akademski slikar-grafičar, Arhitektonski fakultet u Beogradu
  DEJAN MILjKOVIĆ, dipl.inž. arhitekture, Arhitektonski fakultet u Beogradu
  DRAGAN JANKOVIĆ dipl. pravnik, "Publikum"

 2. ENTERIJER SHOW ROOM-A SEDIŠTA FIRME/ ELEMENTI
  ENTERIJERA-VITRINE ZA IZLAGANjE
  , predložen od strane
  ULUPUDS-a.

  Autor:
  STEVAN ŽUTIĆ, dipl.inž. arhitekture


Za najbolja racionalizatorska rešenja - tehnička unapređenja, dodeljuje se pet ravnopravnih nagrada za sledece radove:

 1. SUPERSONIČNI GAS SISTEM ZA NAPAJANjE GORIVOM MOTORA "SUS", predložen od strane "Industrije precizne mehanike", Beograd.

  Autori:
  dr DRAGUTIN RADOVANOVIĆ, dipl.inž. mašinstva
  JOVAN RADOVANOVIĆ, dipl.inž.mašinstva

 2. VISOKOTURISTIČKI AUTOBUS IK-415, predložen od strane
  "Ikarbus"-a.

  Autori:
  mr SREĆKO NIJEMČEVIĆ, dipl. inž. mašinstva
  DRAGIĆ DRAGOJLOVIĆ, dipl. inž. mašinstva
  MIODRAG JOVANOVIĆ, dipl. inž. mašinstva
  ALEKSANDAR ALIMPIĆ, dipl.inž. mašinstva
  DUŠAN STANISAVLjEVIĆ, dipl. inž. mašinstva
  NENAD STUPAR, dipl.inž. mašinstva
  ZDENKO PASKUTINI, mašinski tehničar
  NIKOLA PAROJČIĆ, dipl.inž. elektrotehnike
  NEŠA RAŠIĆ, dipl. inž. elektrotehnke
  NABIL AL HAJAR, dipl. inž. mašinstva
  JOVICA MLADENOVIĆ, mašinski tehničar

 3. POLUINDUSTRIJSKO TEHNOLOŠKO-TEHNIČKO REŠENjE ZA
  DOBIJANjE PEPSINA VISKOKE ENZIMSKE AKTIVNOSTI
  , predložen od strane "Galenika", a.d.

  Autori:
  mr MILANKA VICO-STEVANOVIĆ , dipl.inž. tehnologije
  mr MILENA RADETA, dipl. inž. hemije
  JORDAN PETROV, operater automatske regulacije
  MIRA SARAČ, hemijski tehničar

 4. INDIKATOR ODRŽIVOSTI U ORGANSKOJ POLjOPRIVREDI, predložen od strane Instituta za strna žita , Kragujevac.

  Autor:
  dr VLADAN PEŠIĆ, dipl. inž. poljoprivrede sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

 5. PROJEKAT REKONSTRUKCIJE NOSEĆE STRUKTURE PRETOVARNOG MOSTA BROJ 2, predložen od strane Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz podršku TE "Kolubara".

  Autori:
  prof. dr SRĐAN BOŠNjAK, dipl. inž. mašinstva
  prof. dr ZORAN PETKOVIĆ, dipl. inž. mašinstva