Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

ZORICA RENOVČEVIĆ
Odnosi sa javnošću i medijima

Tel: +381 11 264 14 74, lokal 178 i 165
Faks:    +381 11 264 20 29
Mob:     +381 64 87 60 042

E-mail:   zorica.renovcevic@pks.rs