Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centromPROJEKAT PT&SCHE
- u toku - 
Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia


PROGRAM IZ KOG SE FINANSIRA PROJEKAT
: Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building

TRAJANJE PROJEKTA: 15. oktobar 2015 – 14. april 2019. godine

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Univerzitet u Talinu, Estonija (glavni partner)
 • Univerzitet u Aberdinu, Velika Britanija 
 • Otvoreni univerzitet u Holandiji, Holandija 
 • Univerzitet u Segedinu, Mađarska 
 • Akademija doo, Viša strukovna škola, Slovenija 
 • Univerzitet u Beogradu, Srbija 
 • Univerzitet u Novom Sadu, Srbija 
 • Univerzitet u Kragujevcu, Srbija 
 • Univerzitet Metropolitan, Srbija 
 • Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER, Srbija 
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Srbija 
 • Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Srbija 
 • Konferencija univerziteta Srbije, Srbija 
 • IRVAS doo, Srbija 
 • Privredna komora Beograda, Srbija

CILJ PROJEKTA: Definisanje pravnog okvira koji podržava razvoj i primenu studiranja uz rad (part-time) i studiranja kroz kratke cikluse (short cycle). Usvajanje i implementacija najpogodnije onlajn i tradicionalne (licem-u-lice) metodologije učenja. Razvoj pet pilot programa za studiranje uz radi i/ili kroz kratke cikluse.

DODATNE INFORMACIJE: http://pt-sche.metropolitan.ac.rs/project/A K T I V N O S T I


12. decembar 2018.

PREDSTAVNICIMA PARLAMENTA PREZENTOVANI REZULTATI PROJEKTA

Na sednici Parlamenta privrednika Privredne komore Beograda, prof dr Nada Kovačević sa Univerziteta u Beogradu, održala je prezentaciju NOVI MODELI VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – POVOLJNOSTI ZA ZAPOSLENE I POSLODAVCE i na taj način upoznala poslodavce sa rezultatima projekta PT&SCHE. Za poslodavce u Srbiji je izuzetno važno da znaju da visokoškolske ustanove, radi ostvarivanja saradnje na razvoju studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada, imaju savet poslodavaca.

Zaključeno je da aktivno i angažovano učešće privrednika/poslodavaca u radu saveta poslodavaca može značajno uticati na razvoj i kvalitet studijskih programa (obrazovanja) i obezbediti kvalifikacije koje su usklađene sa potrebama tržišta rada. Privrednik/poslodavac, pružanjem mogućnosti zaposlenima da studiraju, obezbeđuje bolji kvalitet i razvoj poslovanja i stiče privržene i kvalifikovanije saradnike, koji to omogućavaju. Kroz kratke programe studija poslodavac obezbeđuje saradnike koji su obučeni za specifične poslove. Rezultati ankete
o zainteresovanosti poslodavaca za fleksbilnim vidovima obrazovanja sprovedene u okviru projekta PT&SCHE27-28. septembar 2018.

E-LEARNING KONFERENCIJA

Univerzitet Metropolitan devetu godinu za redom organizuje međunarodnu „eLearning konferenciju“ koja okuplja stručnjake iz oblasti učenja na daljinu. Osnovni cilj Konferencije je razmena iskustva, predstavljanje novih dostignuća i razmena mišljenja o inovativnim metodama u ovoj oblasti, a biće održana 27. i 28. septembra, u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Beogradu. U fokusu Konferencije su personalizovano e-učenje, kombinovane metode učenja (tradicionalna i online nastava), e-ocenjivanje, e-učenje za studente sa invaliditetom, e-učenje u kompanijama, dok će specijalni okrugli sto biti organizovan na temu Kombinovanog učenja – pristup i primene.

U okviru drugog dana Konferencije, Metropoliten Univerzitet, kao jedan od partnera na projektu PT&SCHE (part time and short cycle education), organizuje i sastanak Konzorcijuma projekta (Steering Meeting Committee).


30. avgust 2018.

STUDIJSKA POSETA UNIVERZTETU U ABERDINU

U okviru projekta PT&SCHE, koji se bavi uvođenjem posebnih vidova studiranja - studiranja uz rad i studiranja u kratkim cilusima u visokoškolski sistem u Srbiji, projektni tim PKS - Privredne komore Beograda učestvovao je u studijskoj poseti Univerzitetu u Aberdinu od 27. do 31. avgusta 2018. Ova studijska poseta bila je prilika projektnim partnerima iz Srbije da steknu uvid u različite modele studiranja, koje pruža visoko obrazovanje u Škotskoj. Studijska poseta Univerzitetu u Aberdinu je kroz razmenu različitih iskustava donela niz ideja, koje se mogu iskoristiti u obrazovnim programima u Srbiji. Predstavnici Komore su ostvarili kontakt sa Privrednom komorom Aberdina i u budućnosti je, ukoliko se ukaže potreba, moguće ostvariti saradnju.


29. avgust 2018.

POSETA GRADSKE KUĆE ABERDINA

Predstavnici naučnih institucija iz Srbije i PKS - Privredne komore Beograda, zajedno sa projektnim partnerima iz Holandije i Mađarske, posetili su Gradsku kuću u Aberdinu (Aberdeen Town House). Prijem kod gradonačelnika Aberdina, Alana Donelija (Cllr Alan Donnelly, Depute Provost), organizovao je Univerzitet u Aberdinu u okviru studijske posete na PT&SCHE projektu.28. avgust 2018.

POSETA NORTH EAST SCOTLAND COLLAGE

Univerzite u Aberdinu je, u okviru studijske posete Aberdinu, za partnere na projektu iz Srbije, Mađarske i Holandije organizovao posetu Fraserburgh kampusu North East Scotland Collage, koji omogućava veoma fleksibilan i napredan pristup studijskom programima. Zaposleni studenti imaju mogućnost produženog studiranja (part time), studiranja u kratkim ciklusima (short cycle), kao i studiranja na daljinu. Vlada Škotske, finansijski, u potpunosti podržava ovakve vidove studiranja i značajan broj studenata koristi date mogućnosti. Vlada Škotske je osnovala i agenciju koja je posrednik između visokoškolskih ustanova i kompanija u obavljanju praktične obuke i pripravničkog staža i usavršavanja zaposlenih. Veliki broj studenata počinje da radi pre završetka studija, jer su i firme spremne da podrže zaposlene koji studiraju ili se dodatno usavršavaju.


24-25. maj 2018.

SASTANAK KONZORCIJUMA PROJEKTA

U Vrnjačkoj Banji, na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam Univerziteta u Kragujevcu, održan je sastanak Konzorcijuma PT&SCHE projekta. Prvog dana sastanka predstavljeni su svi radni paketi i prezentovani dosadašnji rezultati projekta. Razgovarano je o finansijskim pitanjima, izveštavanju i širenju informacija o projektu. Drugi dan je posvećen predstojećim aktivnostima i zadacima, razrađen je akcioni plan do kraja projekta. Postignut je dogovor oko održavanja završne konferencije i angažovanja eksternog proveravača projekta. U narednom periodu jedna od najvažnijih aktivnosti biće informisanje poslodavaca sa novim zakonskim rešenjima studiranja uz rad i studiranja u kratkim ciklusima.


8. maj 2018.

EKSTERNA PROVERA PT&SCHE PILOT PROGRAMA NA VISOKOJ ŠKOLI ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA

Nakon provere kvaliteta pilot programa kratkih studija i studija uz rad na Metropoliten Univerzitetu u Beogradu, PT&SCHE tim obavio je proveru i na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu - VISER. VISER je jedna od prvih visokoškolskih ustanova u Srbiji koja je uvela kratke programe studija u oblasti: dijagnostike vozila, programiranja (kompjuterski programer – analitičar i programer WEB aplikacija) i profesionalnog razvoja profesora i nastavnika. Nakon obavljenih razgovora sa studentima, profesorima i poslodavcima može se zaključiti da je zadovoljen osnovni cilj kratkih programa studija – sticanje uskostručnog obrazovanja za kraće vreme, koje omogućava brže zapošljavanje, jednostavniju prekvalifikaciju, a i mogućnost usavršavanja i dopune trenutne kvalifikacije u skladu sa potrebama i razvojem profesije.


7. maj 2018.

EKSTERNA PROVERA PT&SCHE PILOT PROGRAMA NA METROPOLITEN UNIVERZITETU

Tim u kome su bili i predstavnici Privredne komore Beograda obavio je proveru kvaliteta pilot programa kratkih studija i studija uz rad na Metropoliten Univerzitetu u Beogradu. Eksterna provera kvaliteta je jedna od aktivnosti na projektu PT&SCHE i obavljena je prema unapred utvrđenom i dogovorenom planu i rasporedu. Procena kvaliteta je rađena na osnovu ESG standarda (European Standards and Guidelines). Kroz razgovor sa studentima uključenim u PT&SCHE pilot programe moglo se zaključiti da su zadovoljni i organizacijom nastave i nastavnim materijalima, da su njihova očekivanja ispunjena i da smatraju da su stekli dodatna znanja i kompetencije, koje im omogućavaju brže zapošljavanje, traženje novog posla ili zadovoljenje potreba postojećeg poslodavca.


25. april 2018.

SASTANAK LOKALNOG KOMITETA PT&SCHE PROJEKTA

Na Metropoliten Univerzitetu održan je 11. sastanak Lokalnog komiteta projekta PT&SCHE. PT&SCHE projekat se polako približava kraju i Lokalni komitet je raspravljao o svemu do sada urađenom. Vodeći partneri svakog radnog paketa su predstavili dosadašnje rezultate i dali predloge tema za predstojeći sastanak Konzorcijuma projekta u Vrnjačkoj Banji. Razgovarano je i o eksternoj evaulaciji pilot programa, koje sprovode Metropoliten Univerzitet i Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu. U timu koji će vršiti eksternu proveru pilot programa studiranja u kratkim ciklusima i studiranja uz rad su i predstavnici Privredne komore Beograda.


27. septembar 2017.

  SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o visokom obrazovanju. Zakon predviđa formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privede. Novim rešenjima daje se prilika nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju "spin-off" i "start-up" kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede. Predviđa se i uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada. Ovo je bio i jedan od glavnih ciljeva projekta PT&SCHE.22. septembar 2017.   UNIVERZITET METROPOLITEN U BEOGRADU NUDI STIPENDIJE ZA STUDIRANJE UZ RAD I STUDIRANJE U KRATKIM CIKLUSIMA


Univerzitet metropoliten u Beogradu nudi stipendije za studiranje uz rad i studiranje u kratkim ciklusima za 16 studenata na “Informacionim sistemima” sa najmanje četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, a koji su zaposleni, ili koji iz drugog razloga nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu. Pored toga, obezbeđeno je 10 stipendija za studiranje na kratkom programu i to za “Programiranje u Javi”.
23. januar 2017.

SASTANAK  KONZORCIJUMA  PROJEKTA  PT&SCHE

Nakon jedne godine od početka projekta PT&SCHE, na Univerzitetu u Novom Sadu održan je sastanak Konzorcijuma projekta koji je vodio glavni partner Univerzitet iz Talina, Estonija. Na sastanku su se predstavili dosadašnji razultati i planovi za realizaciju tokom druge godine projekta. U cilju veće vidljivosti projekta, dogovoreno da se do 15. februara izvrši diseminacija putem ankete o dosadašnjim rezultatima  i aktivnostima na projektu.  Članovi projektnog tima su razgovarali o tehničkom izveštaju o napretku i drugim organizacionim i finansijskim pitanjima. Ovom prilikom dogovoreno je da se 30.januara u prostorijama Metropolitan Univerziteta održi sastanak Lokalnog komiteta gde će se razmotriti završna dokumenta  paketa WP2.29. novembar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA HOLANDIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Otvoreni Univerzitet u Holandiji. Cilj ove studijske posete je bio da se partneri iz Srbije upoznaju sa modelima obrazovanja koji postoje u Holandiji, kao i mogućnostima njihove primene u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Tokom posesete  razmatrani su modeli koji se primenjuju na Otvorenom Univerzitetu, programi studiranja koji se sastoje od niza kurseva, kao i praktični primer rada Welten Instituta koji je novi istraživački centar za učenje, nastavu i tehnologiju Otvorenog Univerziteta u Holandiji.  Holandska Vlada je osnovala Otvoreni Univerzitet sa ciljem da podstakne inovacije u holandskom visokom obrazovanju kroz nastavni program i metode učenja, stvarajući ekonomičnu formu visokog obrazovanja i da kao takav bude prepoznat kao ključan igrač u edukaciji na daljinu kroz programe obuke za elektronsko učenje i konsalting. Ovom prilikom održan je sastanak svih partenra iz Srbije kako bi se pripremio predlog implementacije okvira zakonske regulative za studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse.


13. septembar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA MAĐARSKOJ

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Segedinu. Cilj ove studijske posete je, kao i kod prethodnih, bio da se partneri iz Srbije upoznaju sa modelima obrazovanja koje postoje u zemljama članicama EU, kao i mogućnostima njihove primene u obrazovnom sistemu Republike Srbije. U okviru posete razmatrani su modeli koji se primenjuju na Univerzitetu u Segedinu, novi trendovi studiranja u Mađarskoj, kao i praktični aspekti takvih oblika studiranja (vanredno studiranje, kao i studiranje kroz kratke cikluse).


22-23. avgust 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA ESTONIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Talinu, Estonija. Kroz primere dobre prakse prezentovana su iskustva Univerziteta u Talinu, kao i Otvorenog Univerziteta u Holandiji u oblasti daljinskog i kombinovanog učenja, kao i sve prednosti i mane online/offline učenja. Pored ovoga, partneri iz EU su predstavili i načine postizanja i održavanja nivoa kvaliteta kurseva koji se predaju na njihovim visokoškolskim ustanovama.
Ova poseta je bila prilika za sastanak svih partnera na projektu radi sagledavanja dosadašnjih aktivnosti kao i zajedničkog planiranja aktivnosti koje predstoje u narednom periodu u cilju što kvalitetnijeg implementiranja projektnih ideja.


13. maj 2016.

"INFORMACIJE SA TRŽIŠTA RADA – OSNOV ZA UVOĐENJE I REGULISANJE NOVIH MODELA OBRAZOVANJA" U OKVIRU PROJEKTA PT&SCHE (“INTRODUCTION OF PART-TIME AND SHORT CYCLE STUDIES IN SERBIA”)

U okviru realizacije projekta “Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (PT&SCHE), finansiran iz programa Erazmus +, u Privrednoj komori Beograda, 13. maja 2016. godine održan je drugi okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici privrede, startup zajednice, partneri projekta profesionalnoih udruženja i preduzetnici. Okrugli sto imao je za cilj da se predstave rezultati istraživanja, sprovedenog tokom prethodne faze, da se u interakciji svih prisutnih iznesu predlozi, sugestije, iskustava učesnika. Rezultati istraživanja zajedno sa svim preporukama i iskazanim potrebama učesnika,  sagledanih tokom okruglih stolova, biće  kao radni zaključci upućeni resornom ministarstvu i dalje upotrebljavani u svrhu postizanja cilja projekta, analize uslova i okvira za uvođenje dva nova modaliteta studiranja „short cycle“ i „part-time“ studiranje.


11. april 2016.

UTVRĐIVANJE POTREBA ZA FLEKSIBILNIM VIDOVIMA OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA U OKVIRU ERAZMUS+  PROJEKTA PT&SCHE

U okviru realizacije trogodišnjeg projekta “Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (PT&SCHE), finansiran iz programa Erazmus +, u Privrednoj komori Beograda, 11. aprila 2016. godine, održan je okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekretari udruženja i rukovodioci centara Privredne komore Beograda i predstavnici partnera na projektu iz Srbije. Okrugli sto, kao vrsta radnog sastanka, je bila prilika da se predstavi projekat, aktivnosti, posebno faza istraživanja kao i mogućnosti većeg afirmisanja i involviranja privrede, čiji je doprinos od presudnog značaja za ustanovljavanje kako se, kroz kratke cikluse i part time modele obrazovanja, efikasno mogu obezbediti kadrovi potrebni na tržištu rada.


15. mart 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI

Predstavnici Privredne komore Beograda bili su u studijskoj poseti Sloveniji u okviru projekta PT&SCHE. Cilj projekta je uvođenje dodatnih oblika studiranja u Srbiji – studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse. Tokom same studijske posete, predstavnici Privredne komore Beograda su bili upoznati sa osnovnim oblicima visokoobrazovnog sistema u Sloveniji, kao i zakonskom regulativom koja ga prati.25. januar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE - IZGRADNJA KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

U ponedeljak, 25. januara 2016. godine, u prostorijama Unverziteta Metropoliten u Beogradu, održan je prvi u nizu sastanaka partnera u okviru projekta PT&SCHE (“Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia”). Cilj projekta je uspostavljanje modela i tehnologije studiranja tokom visokog obrazovanja po principu skraćenog vremena (PT) i više kratkih ciklusa (SC).

Projekat se finansira iz sredstava EU (program Erasmus+). Privredna komora Beograda je jedan od partnera na projektu, a glavni partner je Univerzitet iz Talina, Estonija.


"This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein"