Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA

PROJEKAT PT&SCHE
- u toku - 
Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia


PROGRAM IZ KOG SE FINANSIRA PROJEKAT
: Erasmus+: Higher Education – International Capacity Building

TRAJANJE PROJEKTA: 15. oktobar 2015 – 14. oktobar 2018. godine

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Univerzitet u Talinu, Estonija (glavni partner)
 • Univerzitet u Aberdinu, Velika Britanija 
 • Otvoreni univerzitet u Holandiji, Holandija 
 • Univerzitet u Segedinu, Mađarska 
 • Akademija doo, Viša strukovna škola, Slovenija 
 • Univerzitet u Beogradu, Srbija 
 • Univerzitet u Novom Sadu, Srbija 
 • Univerzitet u Kragujevcu, Srbija 
 • Univerzitet Metropolitan, Srbija 
 • Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija – VISER, Srbija 
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Srbija 
 • Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Srbija 
 • Konferencija univerziteta Srbije, Srbija 
 • IRVAS doo, Srbija 
 • Privredna komora Beograda, Srbija

CILJ PROJEKTA: Definisanje pravnog okvira koji podržava razvoj i primenu studiranja uz rad (part-time) i studiranja kroz kratke cikluse (short cycle). Usvajanje i implementacija najpogodnije onlajn i tradicionalne (licem-u-lice) metodologije učenja. Razvoj pet pilot programa za studiranje uz radi i/ili kroz kratke cikluse.

DODATNE INFORMACIJE: http://pt-sche.metropolitan.ac.rs/project/A K T I V N O S T I27. septembar 2017.  SKUPŠTINA SRBIJE USVOJILA ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o visokom obrazovanju. Zakon predviđa formiranje Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, kako bi se uspostavila veza visokog obrazovanja i privede. Novim rešenjima daje se prilika nastavnicima, istraživačima i studentima da osnivaju "spin-off" i "start-up" kompanije, kao i mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede. Predviđa se i uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad koji omogućavaju sticanje praktičnih znanja i veština u skladu sa potrebama tržišta rada. Ovo je bio i jedan od glavnih ciljeva projekta PT&SCHE.22. septembar 2017.   UNIVERZITET METROPOLITEN U BEOGRADU NUDI STIPENDIJE ZA STUDIRANJE UZ RAD I STUDIRANJE U KRATKIM CIKLUSIMA


Univerzitet metropoliten u Beogradu nudi stipendije za studiranje uz rad i studiranje u kratkim ciklusima za 16 studenata na “Informacionim sistemima” sa najmanje četvorogodišnjim srednjim obrazovanjem, a koji su zaposleni, ili koji iz drugog razloga nisu u mogućnosti da redovno prate nastavu. Pored toga, obezbeđeno je 10 stipendija za studiranje na kratkom programu i to za “Programiranje u Javi”.
23. januar 2017.

SASTANAK  KONZORCIJUMA  PROJEKTA  PT&SCHE

Nakon jedne godine od početka projekta PT&SCHE, na Univerzitetu u Novom Sadu održan je sastanak Konzorcijuma projekta koji je vodio glavni partner Univerzitet iz Talina, Estonija. Na sastanku su se predstavili dosadašnji razultati i planovi za realizaciju tokom druge godine projekta. U cilju veće vidljivosti projekta, dogovoreno da se do 15. februara izvrši diseminacija putem ankete o dosadašnjim rezultatima  i aktivnostima na projektu.  Članovi projektnog tima su razgovarali o tehničkom izveštaju o napretku i drugim organizacionim i finansijskim pitanjima. Ovom prilikom dogovoreno je da se 30.januara u prostorijama Metropolitan Univerziteta održi sastanak Lokalnog komiteta gde će se razmotriti završna dokumenta  paketa WP2.29. novembar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA HOLANDIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Otvoreni Univerzitet u Holandiji. Cilj ove studijske posete je bio da se partneri iz Srbije upoznaju sa modelima obrazovanja koji postoje u Holandiji, kao i mogućnostima njihove primene u obrazovnom sistemu Republike Srbije. Tokom posesete  razmatrani su modeli koji se primenjuju na Otvorenom Univerzitetu, programi studiranja koji se sastoje od niza kurseva, kao i praktični primer rada Welten Instituta koji je novi istraživački centar za učenje, nastavu i tehnologiju Otvorenog Univerziteta u Holandiji.  Holandska Vlada je osnovala Otvoreni Univerzitet sa ciljem da podstakne inovacije u holandskom visokom obrazovanju kroz nastavni program i metode učenja, stvarajući ekonomičnu formu visokog obrazovanja i da kao takav bude prepoznat kao ključan igrač u edukaciji na daljinu kroz programe obuke za elektronsko učenje i konsalting. Ovom prilikom održan je sastanak svih partenra iz Srbije kako bi se pripremio predlog implementacije okvira zakonske regulative za studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse.


13. septembar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA MAĐARSKOJ

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Segedinu. Cilj ove studijske posete je, kao i kod prethodnih, bio da se partneri iz Srbije upoznaju sa modelima obrazovanja koje postoje u zemljama članicama EU, kao i mogućnostima njihove primene u obrazovnom sistemu Republike Srbije. U okviru posete razmatrani su modeli koji se primenjuju na Univerzitetu u Segedinu, novi trendovi studiranja u Mađarskoj, kao i praktični aspekti takvih oblika studiranja (vanredno studiranje, kao i studiranje kroz kratke cikluse).


22-23. avgust 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA ESTONIJI

U okviru projekta PT&SCHE predstavnici Privredne komore Beograda posetili su Univerzitet u Talinu, Estonija. Kroz primere dobre prakse prezentovana su iskustva Univerziteta u Talinu, kao i Otvorenog Univerziteta u Holandiji u oblasti daljinskog i kombinovanog učenja, kao i sve prednosti i mane online/offline učenja. Pored ovoga, partneri iz EU su predstavili i načine postizanja i održavanja nivoa kvaliteta kurseva koji se predaju na njihovim visokoškolskim ustanovama.
Ova poseta je bila prilika za sastanak svih partnera na projektu radi sagledavanja dosadašnjih aktivnosti kao i zajedničkog planiranja aktivnosti koje predstoje u narednom periodu u cilju što kvalitetnijeg implementiranja projektnih ideja.


13. maj 2016.

"INFORMACIJE SA TRŽIŠTA RADA – OSNOV ZA UVOĐENJE I REGULISANJE NOVIH MODELA OBRAZOVANJA" U OKVIRU PROJEKTA PT&SCHE (“INTRODUCTION OF PART-TIME AND SHORT CYCLE STUDIES IN SERBIA”)

U okviru realizacije projekta “Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (PT&SCHE), finansiran iz programa Erazmus +, u Privrednoj komori Beograda, 13. maja 2016. godine održan je drugi okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici privrede, startup zajednice, partneri projekta profesionalnoih udruženja i preduzetnici. Okrugli sto imao je za cilj da se predstave rezultati istraživanja, sprovedenog tokom prethodne faze, da se u interakciji svih prisutnih iznesu predlozi, sugestije, iskustava učesnika. Rezultati istraživanja zajedno sa svim preporukama i iskazanim potrebama učesnika,  sagledanih tokom okruglih stolova, biće  kao radni zaključci upućeni resornom ministarstvu i dalje upotrebljavani u svrhu postizanja cilja projekta, analize uslova i okvira za uvođenje dva nova modaliteta studiranja „short cycle“ i „part-time“ studiranje.


11. april 2016.

UTVRĐIVANJE POTREBA ZA FLEKSIBILNIM VIDOVIMA OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA U OKVIRU ERAZMUS+  PROJEKTA PT&SCHE

U okviru realizacije trogodišnjeg projekta “Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (PT&SCHE), finansiran iz programa Erazmus +, u Privrednoj komori Beograda, 11. aprila 2016. godine, održan je okrugli sto, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sekretari udruženja i rukovodioci centara Privredne komore Beograda i predstavnici partnera na projektu iz Srbije. Okrugli sto, kao vrsta radnog sastanka, je bila prilika da se predstavi projekat, aktivnosti, posebno faza istraživanja kao i mogućnosti većeg afirmisanja i involviranja privrede, čiji je doprinos od presudnog značaja za ustanovljavanje kako se, kroz kratke cikluse i part time modele obrazovanja, efikasno mogu obezbediti kadrovi potrebni na tržištu rada.


15. mart 2016.

PROJEKAT PT&SCHE – STUDIJSKA POSETA SLOVENIJI

Predstavnici Privredne komore Beograda bili su u studijskoj poseti Sloveniji u okviru projekta PT&SCHE. Cilj projekta je uvođenje dodatnih oblika studiranja u Srbiji – studiranje uz rad i studiranje kroz kratke cikluse. Tokom same studijske posete, predstavnici Privredne komore Beograda su bili upoznati sa osnovnim oblicima visokoobrazovnog sistema u Sloveniji, kao i zakonskom regulativom koja ga prati.

25. januar 2016.

PROJEKAT PT&SCHE - IZGRADNJA KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

U ponedeljak, 25. januara 2016. godine, u prostorijama Unverziteta Metropoliten u Beogradu, održan je prvi u nizu sastanaka partnera u okviru projekta PT&SCHE (“Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia”). Cilj projekta je uspostavljanje modela i tehnologije studiranja tokom visokog obrazovanja po principu skraćenog vremena (PT) i više kratkih ciklusa (SC).

Projekat se finansira iz sredstava EU (program Erasmus+). Privredna komora Beograda je jedan od partnera na projektu, a glavni partner je Univerzitet iz Talina, Estonija.