Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


POZIV ZA GLASANjE ZA ČLANOVE PARLAMENTA
PRIVREDNIKA PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA


Za članove Parlamenta privrednika mogu glasati članovi Komore, koji:
  1. uredno izvršavaju svoje članske obaveze
  2. nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registara
  3. imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području za koje je obrazovana privredna komora glavnog grada

Ovde možete pruzeti glasački listić.


Članovi Komore glasaju izjašnjavanjem u pisanoj formi, zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na glasačkom listiću i potpisivanjem od strane zakonskog zastupnika. Svaki član Komore može glasati za najviše 43 kandidata.

Članovi Komore koji imaju registrovano sedište i registrovan jedan ili više ogranaka na području privredne komore glavnog grada, mogu glasati samo jedanput.

Glasački listić dostavlja se Izbornoj komisiji preko pisarnice, poštom na adresu  Privredna komora Beograda, Kneza Miloša 12,  ili elektronskim putem, u obliku skeniranog dokumenta, na elektronsku adresu  milivoj.jankovic@pks.rs.

Glasački listić dostavlja se najkasnije do 18. maja 2017. godine. Svi glasački listići primljeni posle ovog roka smatraće se nevažećim, bez obzira na način dostavljanja.

Nevažeći glasački listić je:
  • nepopunjeni glasački listić
  • glasački listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za kog kandidata se glasalo  
  • glasački listić na kome je zaokruženo više kandidata od broja članova Parlamenta privrednika koji se bira po teritorijalnom principu
  • glasački listić koji nije potpisao zakonski zastupnik privrednog društva

Dodatne informacije možete dobiti u Privrednoj komori Beograda, kontakt osoba Milivoj Janković, kontakt telefon 011 3611 066.


                                                                                                          Izborna komisija   

Milivoje Miletić, predsednik
Svetozar Krstić, član
Milivoj Janković, član