Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

Chamber Trus

The Passport for Your Business!

PEČAT POSLOVNOG POVERENJA
“PASOŠ ZA VAŠ BIZNIS”

Povećajte konkurentnost svoje kompanije!


Šta je CHAMBERTRUST seal?

CHAMBERTRUST seal je međunarodni pečat poslovnog poverenja, alat u elektronskom poslovanju preduzeća koji omogućava kompanijama olakšan nastup na međunarodnom tržištu.
Cilj CHAMBERTRUST-a je da preduzećima podigne nivo prepoznatljivosti na svetskom tržištu i učini njihovo poslovanje konkurentnijim. Od posebnog je značaja za mala i srednja preduzeća (MSP), koja već imaju ili nameravaju da razviju poslovanje sa inostranim, ali i sa domaćim kompanijama. Rasprostranjen je širom sveta kao znak poverenja u e-poslovanju.
Pečat komorskog poverenja u poslovanju jednako je koristan za firme koje se odluče da po prvi put rade na domaćem ili međunarodnom tržištu, kao i za kompanije koje posluju dugi niz godina, a koje žele da osvoje nova tržišta. Karakteristika ovog IT alata je da čuva prave i upotrebljive informacije o preduzećima. Izdaje se na period od godinu dana, uz mogućnost obnove, ukoliko preduzeće i dalje ispunjava tražene uslove.

Koji autoriteti stoje iza CHAMBERTRUST seal-a?

CHAMBERTRUST seal - su ustanovile: Svetska komorska mreža - World Chambers Network (WCN), Svetska komorska federacija - World Chambers Federation (WCF) i Međunarodna trgovinska komora - International Chamber of  Commerce (ICC).

Privredna komora Beograda je prva komora na prostoru Zapadnog Balkana koja je dobila licencu za verifikaciju prijava preduzeća sa teritorije Republike Srbije radi dobijanja prava da ponesu ovaj, svuda u svetu veoma respektabilan, znak poverenja u poslovanju.

Zahvaljujući CARDS Partners «B2B» projektu i bliskoj medjukomorskoj saradnji sa Privrednom komorom Pariza i WCN, PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA obezbedila je za preduzeća sa teritorije Republike Srbije izuzetno povoljne uslove za dobijanje CHAMBERTRUST-a, pečata poslovnog poverenja.

CHAMBERTRUST seal - Kako doći do njega?